Vakgroepen Nederlands over de hele wereld

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek maakte een overzicht van vakgroepen Nederlands buiten Nederland en Vlaanderen (eigenaardig genoeg noemt de IVN dat ‘het buitenland’) op Google. Rood zijn plaatsen waar men een volledig programma aanbiedt, blauw plaatsen met alleen een taalcursus:

Hier vindt u de kaart mét een lijst van alle universiteiten.