Per Karos naar St. Petersburg

Russische lotgevallen van de familie De Clercq in de negentiende eeuw

In de zomer van 1816 bezocht de Nederlandse letterkundige en zakenman Willem de Clercq, tevens een vooraanstaande figuur in de Nederlandse Réveil-beweging, Sint Petersburg. Hij deed dat op een zakenreis met als doel om na de Franse overheersing de handelsbetrekkingen van zijn familie te herstellen en uit te breiden. Van zijn reis maakte hij een uitgebreid verslag, waarin hij niet alleen de zakelijke kanten van zijn missie schetste, maar ook wat hij verder zag en meemaakte. Een van de versies van dit verslag is in 1962 in boekvorm uitgegeven door De Clercqs achterkleindochter dr. E.M. Kluit: Per karos naar St. Petersburg. Reisdagboek van de Amsterdamse graanhandelaar Willem de Clercq uit het jaar 1816. Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis geeft de dagboeken van Willem de Clercq online uit, en ook hierin is zijn reis terug te vinden. Op dezelfde website is de route van de heen- en terugreis met behulp van interactieve kaarten in beeld gebracht.

Terugblikkend op deze tweehonderd jaar geleden ondernomen reis organiseert het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, in samenwerking met het Nederlands Instituut in St. Petersburg en de Stichting Réveil Archief, op 24 november 2017 een colloquium in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag.

Programma

13:00-13:30 uur: Inloop met koffie en thee
13:30-13:40 uur: Prof. dr. M.C. ’t Hart, Huygens ING: welkomstwoord
13:40-14:00 uur: Dr. E.C.M. Huysman, Huygens ING:  De dagboeken van Willem de Clercq, een voorbeeldig samenwerkingsproject
14:00-14:20 uur: Dr. A.B.G.M. van Kalmthout, Huygens ING: Willem de Clercq als literatuurhistoricus, zakenman en religieus denker
14:20-14:40 uur: Prof. dr. Irina Michailova, Universiteit van St. Petersburg: Willem de Clercq als dichter
14:40-14:55 uur: Vragen
14:55-15:25 uur: Koffie- en theepauze
15:25-15:45 uur: N. Littel, Universiteit Leiden: Naar St. Petersburg en terug; de reis van Willem de Clercq in kaart gebracht
15:45-16:05 uur: Dr. P. van Nunen, MNM Ruslandcentrum, Maastricht: Een Noordse zomer. Een Hollander reist langs de Oostzee naar Sint Petersburg
16:05-16:25 uur: Dr. H.J.C. Kern, Universiteit Leiden: Een Nederlands oog op Rusland. De visie van Willem de Clercq in Europees perspectief
16:25-16:45 uur: Drs. D.C. de Clercq, Historische Bureau De Clercq/Nederland’s Patriciaat: Relaties van de familie de Clercq met het Oostzeegebied
16:45-17:00 uur: Vragen en discussie
17:00-18:00 uur: Borrel

Locatie: Koninklijke Bibliotheek Den Haag, zaal B/C

Organisatie: Ineke Huysman en Ton van Kalmthout. Aanmelden: via e-mail bij: marloes.vreugdenhil@huygens.knaw.nl. Bij overtekening worden de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst afgehandeld.