Nieuw nummer van Over Taal verschenen

Zanzu.be. Seksuele voorlichting in 14 talen

Hoe vertel je een Iraanse vrouw dat de pil geen bescherming biedt tegen infecties? Hoe kan een Syrisch koppel zich voorbereiden op een bevalling in België? Of hoe vertel je een Afghaanse man dat mensen van hetzelfde geslacht in België kunnen huwen? De communicatie met anderstalige migranten over seksualiteit en seksuele gezondheid loopt niet altijd van een leien dakje. Toch is die volgens Sensoa vzw, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, essentieel. Om de kennis van kwetsbare migranten rond seksuele gezondheid te verhogen, lanceerde Sensoa vzw eind 2015 in samenwerking met het Duits Federaal Agentschap voor Gezondheidspromotie BZgA de 14-talige website Zanzu.be. Een onderzoeksteam van de Universiteit Gent evalueert nu of de website haar doel bereikt.

 De bijdrage van Pauline Van Daele, July De Wilde, Ellen Van Praet, Katrijn Maryns en Kaat Van Bosstraeten in het nieuwe nummer van Over taal kunt u integraal lezen op www.overtaal.be.

Verder in het nieuwe (en voorlaatste) nummer van Over taal (jrg. 56, nr. 4, 2017)

  • Interview met professor Europese politiek Hendrik Vos:‘Aan het eind van de weg ligt een schraal Engels’ (door Bruno Comer)
    Verengelsing kan de democratisering van het onderwijs in gevaar brengen.’
  • Taalwerk: Koning Willem-Alexander geeft persoonlijk interview, koning Filip niet: een gevolg van verschillende culturen? (door Joline van Kemenade)
    ‘Op Koningsdag, 27 april 2017, heeft koning Willem-Alexander van Nederland ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag een televisie-interview gegeven waarin hij zeer openhartig en geëmotioneerd sprak over zijn eigen jeugd en gezin, maar ook over het verlies van zijn broer, prins Friso. Uit berichten in verschillende media werd duidelijk dat dit interview als wel erg speciaal of zelfs ongezien bestempeld werd, niet alleen door de Nederlandse burgers die Zijne Majesteits openhartigheid zeer op prijs stelden, maar vooral door hun zuiderburen in België. Dezelfde dag nog luidden de Belgische krantenkoppen namelijk als volgt: ‘Koning Willem-Alexander geeft interview voor vijftigste verjaardag’, wat al snel veranderde in ‘Koning Willem-Alexander pakte Nederland in met zijn openhartig interview. Waarom doet onze koning dat niet?’ en vervolgens zelfs in ‘Kan koning Filip even spontaan zijn als koning Willem-Alexander?’
  • Dossier:“’s Nachts da stond daar al in vier en vlam.” Vooropplaatsing zonder inversie in de West-Vlaamse en Frans-Vlaamse dialecten (door Chloé Lybaert en Bernard De Clerck)
    ‘Vooropplaatsing zonder inversie vormt een interessant dialectkenmerk dat nog niet al haar geheimen heeft prijsgegeven. Ten eerste bracht deze studie aan het licht dat het fenomeen veel ruimer verspreid is dan aanvankelijk gedacht, en dat het eventueel zelfs in regio’s buiten West- en Frans-Vlaanderen waar te nemen valt. Ten tweede vallen de geattesteerde variatiepatronen in de alternantie niet altijd even makkelijk te verklaren. Naast puur vormelijke kenmerken, zoals de vorm van het subject, blijken ook narratieve aspecten een rol te spelen. En ook dat is niet het volledige plaatje. Meer onderzoek naar de verdere interactie tussen vormelijke kenmerken en narratieve componenten en/of informatiestructuur kan duidelijkheid brengen. En up e zekern dag me goan ’t mesjchien ol wetn.’
  •  en de vaste rubrieken Idioom & Co,Broodje taal, Taalwerk, Dossier, Taalkronkels, Te boek, Column en Errata?