4 november: bijeenkomst Multatuli-genootschap, Amsterdam

Datum: zaterdag 4 november
Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: OBA Amsterdam (OBA, Oosterdokskade 143 1011 DL Amsterdam), in de Prinsen/Keizerszaal op de 6e etage.
Toegang: leden gratis; introducé(e)s 10 euro, ter plaatse contant te voldoen

Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872)

Allereerst houdt Remieg Aerts, hoogleraar Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, een lezing getiteld ‘Thorbecke en Multatuli, een asymmetrische vijandschap’. Wij kennen Thorbecke en Multatuli als twee van de grootste publieke figuren van de negentiende eeuw, maar wat Multatuli betreft was dat er een te veel. Dat liet hij blijken in de ruim honderd grafschriften die hij Thorbecke nasmeet bij diens dood. Waarom was hij zo op de liberale leider gebeten? En wat vond Thorbcke eigenlijk van de schrijver die wij nu eren als de belangrijkste van zijn tijd? In deze najaarsvoordracht gaat het om verwantschap en verschil. Want in beide ligt de verklaring voor de eruptie aan grafschriften.

Na de pauze staat een andere opponent van Multatuli centraal: Gouverneur Generaal Duymaer van Twist. Eerst draagt acteur Krijn ter Braak voor uit Over Vrije arbeid, de brochure die Multatuli eens aan de GG cadeau heeft gegeven met een provocerende, handgeschreven opdracht. Daarna zullen de nazaten Hora en Lia Duymaer van Twist dit bijzondere exemplaar overdragen aan het Multatuli Genootschap/Huis, dat vertegenwoordigd zal worden door nazaten van de familie Douwes Dekker.

Programma
13.30 – inloop
14.00-15.00 uur – Lezing – Remieg Aerts
Pauze met koffie en thee
15.30-15.45 – Voordracht uit Over vrije studie – Krijn ter Braak
15.45-16.00 – Overdracht brochure Over vrije arbeid – nazaten Duymaer van Twist aan nazaten Douwes Dekker namens het Multatuli Genootschap/ Huis.
16.00 – Borrel op eigen gelegenheid