Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Ik zie tot mijn genoegen dat u mijn raad om het kalmpjes aan te doen met uw antwoorden en er even goed voor te gaan zitten, niet in de wind hebt geslagen. Echter, de vorige week heeft iedereen die raad wat al te letterlijk genomen, zodat er nog geen enkele anekdote toegevoegd is. Het is natuurlijk uiteindelijk wel de bedoeling dat er herinneringen gedeeld worden, anders schiet de quiz zijn doel enigszins voorbij en kunnen we hem beter omdopen tot de nonquiz (misschien een idee voor het volgende jaar).

U kunt trouwens ook nog steeds omissies in de lijst opmerken. Niet alleen omdat er nog dagen zijn waarop we in het geheel niets te gedenken hebben, maar ook omdat er vast meer neerlandici uit het verleden de moeite waard geweest zijn om te worden herinnerd dan de krap 250 die we tot nu toe verzameld hebben. Een van onze lezers merkte op dat “de lat laag lag,” maar de galerij is niet bedoeld als een wedstrijd, en hij is eerder gericht op het feest der herinnering dan op het scherprecht van het harde oordeel.

Blijft u dus uw herinneringen noteren aan uw favoriete neerlandici, of degenen aan wie u al dan niet dierbare herinneringen hebt. Ook uw verhalen zijn de moeite waard, en worden sterk gewaardeerd! En klikt u anders ten minste de namen van deze week eens aan om te bezien wie dát ook alweer was.

zondag 24-9 Geen neerlandici geboren of gestorven
maandag 25-09-2008 sterfdag Přemysl Janota
25-09-2009 sterfdag Jan Heersche
dinsdag 26-09-1835 geboortedag Napoléon de Pauw
woensdag 27-09-1760 geboortedag Annaeus Ypey
27-09-1854 geboortedag Jan Bergsma
27-09-1894 geboortedag Martha Muusses
donderdag 28-09-2002 sterfdag Guus Sötemann
28-09-2009 sterfdag August Keersmaekers
vrijdag 29-09-1964 sterfdag Edgard Blancquaert
zaterdag 30-9 Geen neerlandici geboren of gestorven