Onze Taal, oktober 2017

Bestel het losse nummer of word lid.

86ste jaargang nummer 10

Berthold van Maris
Woordenboek 2.0
De onbegrensde mogelijkheden van het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)
Traditionele woordenboeken moeten zo compact mogelijk zijn, maar online is er een zee van ruimte. In Leiden werken wetenschappers aan een woordenboek van hedendaags Nederlands waarin ze uitpakken met woordcombinaties, betekeniswerelden en ‘semagrammen’.

Guus Middag
Leesverslaafd en woordverliefd
De ‘lexofilie’ van woordenboekmaakster Kory Stamper
Kory Stamper, redacteur van het befaamde Amerikaanse woordenboek Merriam-Webster, noemt zichzelf een “lexophile”, een woordverliefde. Onlangs schreef ze een enthousiasmerend boek over haar aandoening.

Frank Jansen
Jongeren en ouderen worden steeds ouder
De betekenis van jongere en oudere
Tot welke leeftijd ben je een ‘jongere’ en vanaf wanneer een ‘oudere’? Onze Taal organiseerde een kleinschalige enquête om antwoord te krijgen op deze vragen.

Marc van Oostendorp
Zijn streektalen talen?
Gesteggel over de status van taalvarianten
Wat het verschil is tussen een taal en een dialect, is vaak lastig te zeggen. Taalkundigen denken er anders over dan politici of de dialectsprekers zelf. Wie heeft uiteindelijk het laatste woord?


En verder
Geen 10 voor Nederlands
Het WK sneltypen 2017
Nieuw boekje beantwoordt vragen over woorden
Congres Onze Taal
Contributie 2018


Rubrieken en series

Reacties
Raarwoord: landkajak
Vraag en antwoord: tips, trainingen en test
Beeldspraak: aangeschoten wild
De Craemer: schrijvende robots
Trouwe leden
Iktionaire: Google sport
Woordsprong: kat-woorden
Dichtplaatsen: de postale wijs
Ype
Vertaald door … Hanneke van der Heijden
Proftaal: hoesten op het internet
Webwinkel Onze Taal
Onderzocht: de verborgen betekenis van er
Matthias Giesen
Taalpuzzel
Gesignaleerd
Tamtam: actualiteiten en opinie
Boeken
Taaltje!
Ruggespraak