Koen Jaspaert overleden

Ons bereikt het bericht dat afgelopen nacht prof. dr. Koen Jaspaert (1956-2017) na een ziekbed is overleden. Jaspaert was opgeleid in de germanistiek aan de Katholieke Universiteit Leuven en was daarna verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Leuven als specialist op het gebied van de sociolinguïstiek, taalonderwijs, minderheidstalen en taalpolitiek.

Van 1990-1998 was hij in Leuven directeur van het Steunpunt Nederlands als tweede taal. Van 1998-2004 werkte hij vervolgens als Algemeen Secretaris bij de Nederlandse Taalunie, waar hij sommige van zijn ideeën over taalbeleid in praktijk kon brengen. Hierna keerde hij terug naar Leuven, waar hij tot zijn dood aan de universiteit verbonden bleef. Binnenkort zal nog een boek van hem en Carolien Frijns verschijnen over het leren van het Nederlands als tweede taal: Taal leren. Van kleuters tot volwassenen

Dit interview uit 2002 geeft meer inzicht in Jaspaerts leven en ideeën.