Benoeming: prof. dr. Marjo van Koppen

Met ingang van vandaag is prof. dr. Marjo van Koppen benoemd tot hoogleraar Variatielinguïstiek van het Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Ook treedt Van Koppen als senior-onderzoeker (0,5 fte) in dienst van het Meertens Instituut (KNAW) in Amsterdam. De gecombineerde aanstelling kwam tot stand in goed overleg tussen de nieuwe hoogleraar en alle betrokkenen (Meertens Instituut, Uil OTS, TLC en Faculteit GW).

Marjo van Koppen werkt sinds 2005 als postdoc en later als UD in Utrecht. In 2010 won ze de universitaire prijs “jong docent van het jaar”, op voordracht van studievereniging Awater. Marjo verwierf voor haar taalkundig onderzoek diverse subsidies, waaronder een NWO-Vidi. In 2016 startte een onderzoeksproject dat ze samen met historisch letterkundige Feike Dietz, ook van de Universiteit Utrecht, bij NWO verwierf: Taaldynamiek in de Nederlandse Gouden Eeuw: Taalkundige en sociaal-culturele aspecten van variatie binnen auteurs

Haar onderwijs en onderzoek richten zich vooral op de taalkunde van het Nederlands. Zij is geïnteresseerd in de syntactische variatie binnen het Nederlands: de zinsbouw van Nederlandse dialecten en oudere fasen van het Nederlands. Zij bekijkt die varianten vanuit een generatief taalkundig perspectief.

Verder is Van Koppen onder andere bekend als redacteur van Neerlandistiek. De voltallige redactie feliciteert haar van harte met deze mooie stap in haar carrière.