8 december 2017: 11e Dag van de Nederlandse zinsbouw

De Dag van de Nederlandse Zinsbouw is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines, theorieën) in debat gaan over thema’s die betrekking hebben op de  zinsbouw van het Nederlands. Het overkoepelende thema van dit jaar betreft de relatie tussen de synchrone syntaxis van het Nederlands en andere gebieden van de taalkunde. Iedereen is welkom: deelname is gratis.

De belangrijkste informatie vindt u hieronder. Voor praktische informatie en eventuele updates verwijzen wij u naar de DNZ-website.

Tijdstip: 8 december 2017, 9.15-18.00 uur
Locatie: U. Leiden, Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1), zaal 148
Lokale organisatie: Margo van Starkenburg

Programma:

Inloop en welkomstwoord (9.15-9.45)

Dialectologie en NL zinsbouw (9.45-11.00)
Spreker: Jeroen van Craenenbroek (KU Leuven)
Respondent: Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen)

Koffie/thee

Semantiek en NL zinsbouw (11.30-12.45):
Spreker: Yoad Winter (Universiteit Utrecht)
Respondent: Mark de Vries (Rijksuniversiteit Groningen)

lunch

Stilistiek en NL zinsbouw (13.45-15.30):
Spreker: Arie Verhagen (Universiteit Leiden)
Respondent: Wim Klooster (Hoogleraar emeritus UvA)

Inaugurale rede Sjef Barbiers (16.00-17.30 uur)
Titel: De zonnige toekomst van de Nederlandse taalkunde
locatie: Academiegebouw, Rapenburg 73