23 september 2017: Laureatenmiddag, MNL

In 2017 bekroonde de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de bundel Grond van Idwer de la Parra met de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs en de roman De tolk van Java van Alfred Birney met de Henriette Roland Holst-prijs.

De uitreiking van de toegekende prijzen vindt plaats in het Academiegebouw te Leiden tijdens de Laureatenmiddag op 23 september a.s. om 12:00 uur.

U bent van harte uitgenodigd deze prijsuitreiking bij te wonen.

Na afloop van de uitreiking is er gelegenheid deel te nemen aan een lunch in de Faculty Club, Rapenburg 73. Aanvang: circa 13.15 uur. De bijdrage voor het deelnemen aan deze lunch is € 25,00 per persoon. U kunt zich hiervoor (tot uiterlijk 17 september mei a.s.) opgeven via liesklumper@casema.nl

Betaling graag eveneens vóór 17 september op ING-rekening NL07INGB0004384197 of ABNAMRO-rekening NL82ABNA0451061306, beide ten name van de Maatschappij, o.v.v. lunch laureatendag.