Project laat Britse kinderen kennismaken met Reynaert de Vos

(Licht aangepast persbericht Universiteit van Bristol)

Terwijl de meeste Britse kinderen waarschijnlijk van de Fantastische Meneer Vos hebben gehoord, hebben zeer weinig Britse volwassenen, laat staan kinderen, gehoord van Reynaert, de Nederlandse listige bedrieger, op wie het geliefde karakter van Roald Dahl is geïnspireerd.

Dankzij een subsidie van £163,100 van de National Lottery zal een nieuwe generatie Britse kinderen en jongeren kennis maken met Reynaert de Vos, het onderwerp van veel Nederlandse en Engelse fabels.

Het North Sea Crossings Project, geleid door de University of Bristol in samenwerking met Aardman, Flash of Splendour, en de Bodleian Libraries (University of Oxford), gaat werken met scholen voor speciaal onderwijs en met openbare scholen, in Bristol en Oxford. Kinderen met diverse vaardigheden en onderwijsbehoeften zullen Reynaert leren kennen, alsook andere literaire juwelen die door Engels-Nederlandse relaties zijn gevormd.

Het project zal vooral gericht zijn op kinderen met leerstoornissen. Leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs in Bristol en Oxford zullen deelnemen aan creatieve workshops met professionals. Naast een reeks kunstwerken en verhalen worden vier stop-frame animaties gemaakt door de leerlingen. Deze zullen in de Bodleian Libraries in Oxford worden vertoond op een filmfestival rond het thema “de Vos”.

Het project put uit baanbrekend onderzoek: de University of Bristol is verantwoordelijk voor het toonaangevende wetenschappelijk onderzoek naar het literaire erfgoed van Engels-Nederlandse relaties, en naar de vele verschillende soorten contacten (zoals migratie, handel en huwelijk) die de motor waren van culturele uitwisseling.

Van bijzonder belang voor de onderzoekers is de bloei van de boekdrukkunst, en de rol die de eerste Engelse drukker speelde in het beschikbaar maken van Nederlandse teksten in Engelse vertaling, zoals het Reynaert-verhaal. Op basis van hun onderzoek naar afbeeldingen uit de Reynard-traditie in handschrift en druk zullen zij leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften helpen aansluiting te vinden bij en te reageren op de Reynaert-legende.

Het project heeft tot doel academische instellingen, zoals universiteiten en de Bodleian Libraries, te helpen zich open te stellen voor jongeren, met name met leerproblemen, en tegelijk ook een weinig bekend onderwerp voor een breder publiek inzichtelijk te maken. De manier waarop kinderen en jongeren met een handicap omgaan met de historische bronnen, geven de onderzoekers weer nieuwe en onverwachte perspectieven op teksten.

Andere wetenschappelijke populariseringsactiviteiten die mede door deze subsidie ​​mogelijk worden gemaakt, zijn onder andere een Reynaert de Vos-dag, gevierd door een aantal lokale musea en winkels in Oxford, en familieactiviteiten en muziek voor een Sinterklaasfeest, aansluitend bij het Oxford Christmas Light Festival in 2020.