Gedicht: N.J. Storm van ‘s-Gravesande – De waarheid & De sterveling

De waarheid

De waarheid is een brood, slechts goed voor scherpe tanden;
Een spijs, die aan den disch liefst elk voorbij laat gaan;
Een boek, dat menig slechts gedwongen neemt in handen;
Een bruid, waarnaast geen mensch als bruigom graag wil staan.

De sterveling

De sterveling is een boek, somtijds in marokijn
En rijk op sneê verguld, gebonden;
Waar in, hoe prachtg ’t ook moog’zijn,
Toch vast op iedre zijde een vetvlak wordt gevonden.

N.J. Storm van ‘s-Gravesande (1788-1860)
uit: Luimige poëzy (1827)