Oproep voor bijdragen CARAN-conferentie: Professionalisering van het NVT-onderwijs in de Cariben

Oranjestad – 22 – 24 november 2017

Het bestuur van de Caribische Associatie voor Neerlandistiek nodigt u van harte uit om een bijdrage te leveren aan de vierde CARAN-conferentie die gehouden wordt van woensdag 22 tot en met vrijdag 24 november aanstaande op de Universiteit van Aruba.

Het thema van de conferentie is ‘Professionalisering van het NVT-onderwijs in de Cariben’.

De positie van het Nederlands in het Caribisch deel van het Koninkrijk is inmiddels geëvolueerd van officiële taal tot noodzakelijke minderheidstaal. Voor het onderwijs is deze ontwikkeling van groot belang. Uit het rapport NVT Overzee, uitgevoerd door de Taalunie in 2016, blijkt eens temeer dat er veel behoefte is aan een duidelijk taalbeleid, aan professionalisering van docenten, materiaal dat inspeelt op de eilandelijke context en een didactische aanpak die aansluit bij de digitale belevingswereld van de cursist. Bovendien moet werk gemaakt worden van onderwijs in het Nederlands dat niet langer uitgaat van Nederlands als moedertaal maar Nederlands als vreemde taal.

Het doel van deze conferentie is dan ook het verder ontwikkelen en versterken van bestaande en nieuwe methodes voor taalverwerving, taalkunde- en literatuuronderwijs. De conferentie zal ruimte bieden aan initiatieven en het delen van inzichten en ervaringen in het basis- middelbaar en hoger onderwijs. Voor de conferentie zullen behalve docenten en onderwijskundigen ook beleidsmakers worden uitgenodigd.

Graag ontvangen wij voor 31 augustus a.s. de titel van uw bijdrage met een abstract tussen 100 en 200 woorden, voorzien van naam, affiliatie en contactgegevens. De spreektijd voor een lezing bedraagt 25 minuten met 10 minuten voor discussie.

Mocht u gedachten hebben voor een workshop van 50 minuten voor specifieke doelgroepen dan horen wij dat graag! Stuurt u ons dan een beschrijving van de workshop met daarbij het aantal deelnemers en de doelgroep.

Voorstellen voor referaten kunnen worden voorgelegd aan neerlandistiek@ua.aw

Wij hopen u te mogen begroeten op woensdag 22 november aanstaande in Oranjestad.

Het organiserend comité,

Bernadette Béréndos (University of Curaçao) Liesbeth Echteld (University of Curaçao)
Kitty Groothuijse (Universiteit van Aruba) Eric Mijts (Universiteit van Aruba)
Hilde Neus (Instituut voor de Opleiding van Leraren, Paramaribo)