Nieuws van Teksteditie Literatuur in Vlaanderen (Gent)

Recente edities van TLIV (voorjaar 2017)

Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 (Academia Press): Victor Brunclair, Gedichten (nawoord Anneleen De Coux). Gent 2017. 

Experimentele literatuur in Vlaanderen (W∞lf): Gust Gils, Voor onpersoonlijk gebruik. Poëzie van Gust Gils (1965-1969) (nawoord tekstediteurs). Antwerpen 2017. 

Experimentele literatuur in Vlaanderen (W∞lf): Paul Snoek en Hugues C. Pernath, Soldatenbrieven. Met een inleiding van Jan Walravens (nawoord Joris Gerits). Antwerpen 2017.

Gepland najaar 2017

De volgende tekstuitgaven worden voorbereid:

– voor de reeks Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 worden edities voorbereid van André Terval of inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid van Raymond Brulez (nawoord Koen Rymenants) en De noodhoorn en andere gedichten van René de Clercq (in opdracht van het René de Clercq Genootschap, nawoord Joost Vandommele). 

– in de reeks Experimentele literatuur in Vlaanderen verschijnen Remy C. van de Kerckhove, Gebundelde poëzie (nawoord Bram Lambrecht) en Paul de Vree, Twee poëzie-essays (nawoord Johan Pas).

– in opdracht en met de steun van het Cyriel Buysse Genootschap wordt deel 2 van de Cyriel Buyssebibliotheek bezorgd, met nameMea Culpa. Elk jaar verschijnt een nieuwe titel waarbij verschillende facetten van Buysses schrijverschap onder de aandacht worden gebracht.

– binnenkort verschijnt een wetenschappelijk onderbouwde uitgave van Richard Minnes dagkroniek ‘In 20 lijnen’ (Vooruit, 1944-1957). Deel 1 (jaargang 1944) verschijnt in het najaar met een beschouwing van Pol Hoste. 

Naar aanleiding van het vijfde overlijdensjaar van Ivo Michiels verschijnt in beperkte oplage een speciale teksteditie van de poëzie (nawoord Sigrid Bousset). 

Activiteiten najaar 2017

In het eerste semester van het academiejaar 2017-18 wordt in de opleiding Taal- en Letterkunde (Universiteit Gent) een cursus moderne editiewetenschap aangeboden. De studenten brengen in oktober een werkbezoek aan het Letterenhuis in Antwerpen (rondleiding dr. Johan Vanhecke) en in november aan het Literatuurmuseum in Den Haag (rondleiding dr. Dick Welsink). In Den Haag verzorgen de collega’s van Huygens ING (Amsterdam) toelichting bij editieprojecten op het gebied van de moderne Nederlandse literatuur.