Nieuw nummer Over taal

Hoe effectief zijn universitaire toelatingsvoorwaarden voor internationale studenten? 

‘Dit onderzoek had tot doel enkele belangrijke assumpties die aan de basis liggen van het toelatingsbeleid van Vlaamse universiteiten onder de loep te nemen. Uit de resultaten blijkt dat lang niet alle veronderstellingen empirisch hard te maken vallen. De toelatingscriteria bieden geen garantie op studenten die voldoende taalvaardig zijn, en ze garanderen evenmin dat studenten die niet toegelaten worden niet taalvaardig genoeg zouden zijn.’

Dat schrijft Bart Deygers in het nieuwe nummer van Over taal. Die bijdrage kunt u integraal lezen op www.overtaal.be. 

Verder in het nieuwe nummer van Over taal (jrg. 56, nr. 3, 2017): 

  • Dossier: Automatische vertaalsystemen: hel of hulp? (door Joke Daems)

‘Vertalers kunnen het huidige vertaalwerk niet bijhouden. Door de internationale economische groei en technologische vernieuwingen moet er steeds meer informatie vertaald worden naar een groter aantal verschillende talen. Die informatie moet ook nog eens snel beschikbaar gemaakt kunnen worden om relevant te zijn op het moment van publicatie. Om vertalers te helpen, wordt er dan ook steeds vaker gebruikgemaakt van automatische vertaalsystemen. Hoewel de output van zo’n systeem vaak te wensen overlaat, kunnen vertalers doorgaans sneller vertalen wanneer ze een automatisch vertaalde tekst verbeteren, ook wel postediten genoemd, dan wanneer ze al het werk zelf moeten doen. Maar sneller is niet noodzakelijk beter. Hoe zit het met de kwaliteit van zulke vertalingen? Is postediten niet vermoeiender dan manueel vertalen? En beleeft een vertaler nog wel plezier aan het vertalen bij het ‘opkuisen’ van automatisch vertaalde teksten?’

  • Idioom & Co: Parels voor de zwijnen. Over taalcreativiteit in de teksten van De Jeugd van Tegenwoordig (door Paulien Caeyers)

‘In 2005 bracht De Jeugd Van Tegenwoordig het album Parels voor de zwijnen uit. Die titel zou nog steeds als een goede verzamelnaam voor het oeuvre van De Jeugd kunnen gelden, aangezien stijlfiguren, verwijzingen naar cultuur en conceptuele integratie zo vlot door de straattaal verweven zijn dat ze vaak aan het oog van de uitgebreide fanbase van De Jeugd ontsnappen. Maar voor taalenthousiastelingen maakt dat stiekeme het dan weer des te leuker om te proberen de verborgen parels uit de modder te vissen.’

  • en verder de vaste rubriekenInterview, Broodje taal, Taalwerk, Dossier, Taalkronkels, Te boek,Column en Errata?