De nieuwe titels in de DBNL van juli/augustus 2017

Deze maand verschijnt de zevendelige reeks Werken van Julius De Geyter op de DBNL. Deze Vlaams politiek dichter uit de negentiende eeuw stond aan de wieg van de Vlaamse Beweging. Daarbinnen werd hij een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de vrijzinnige liberalen en in 1873 schreef hij de tekst van het Geuzenlied, hun strijdlied.

De Belgische Muzen-Almanak, een tijdschrift van vlak voor de Belgische Omwenteling, komt in één keer compleet online (1826-1830). De auteurs waren allen Noord-Nederlanders en de oprichter, Jan Wap, beoogde de scheidslijn tussen letterkunde uit Noord en Zuid op te heffen. Of het idee van die emancipatie daadwerkelijk effect heeft gehad valt te betwijfelen. Tekenend is in ieder geval dat toen België ontstond het tijdschrift onmiddellijk werd opgeheven.

De debuutroman van Jeanne Reyneke van Stuwe, Hartstocht, verscheen in 1899. Het werk deed indertijd nogal wat stof opwaaien omdat het een vrouw was die schreef over de seksuele verlangens van jongemannen en -dames uit gegoede milieus. Willem Kloos, met wie de auteur op dat moment verloofd was, gaf als reactie op de vermeende onzedelijkheid van haar boek: ‘Wat is je roman toch zedelijk! Als dát onzedelijk is, dan is de eerzame lantaarnopsteker de alleronzedelijkste man ter wereld, omdat hij, zonder te waarschuwen, plotseling het licht doet ontvlammen boven vrijende paartjes in een eenzame straat.’

Het DBNL-aanbod over Antilliaanse literatuurgeschiedenis wordt deze maand aangevuld met twee titels van Wim Rutgers. Balans. Arubaans letterkundig leven is een origineel werk dat niet eerder in druk verschenen is. In De brug van Paramaribo naar Willemstad uit 2007 maakt de auteur onderscheid tussen aan de ene kant de Nederlands-Caribische literatuur, van Cola Debrot tot Frank Martinus Arion, en aan de andere kant de Caribisch-Nederlandse literatuur, van Luc Tournier tot Lydia Rood.

Verder verschijnen er deze maand onder andere tien nieuwe titels van J.J.A. Goeverneur, een bekend auteur van kinderversjes uit de negentiende eeuw, Heele goeje remedien, en resepte om te koken te bakken en te confijten van J.E. Scott uit ca. 1737, en informatie over ruim honderd jaar Nederlandse mode in Kleding in Nederland 1813-1920 van K.P.C. de Leeuw uit 1991.

Een lijst met alle nieuwe titels