Nu verschenen: moordballaden

Op 15 juni 2017 verschijnt ‘Moordballaden. Op ware moorden gebaseerde gedichten’. Samenstelling Bart FM Droog. Nederlandse Poëzie Encyclopedie, Eenrum, 2017. 130 blz. ISBN: 978-94-6243-009-9

Het is vanaf 15 juni 2017 00.00 uur gratis te downloaden.

Ruim veertig poëten of hun nazaten uit Nederland en Vlaanderen meldden zich aan na een oproep op Facebook om gedichten bij echt gebeurde moordzaken te schrijven of in te sturen. Van de moord op Bonifatius in 754 – al in de achtste eeuw bezongen door een tot dusver onbekend Fries dichter – tot een nog steeds onopgehelderde roofoverval met dodelijk gevolg in 2011.
Onder de deelnemende dichters bekende namen als Ruben van Gogh, Diana Ozon, F. Starik en Elly de Waard, maar ook minder bekend dichttalent als de Rotterdamse ex-moordrechercheur Robert E. Bal en de jonge stadsdichter van Groningen Lilian Zielstra.

In september 2017 verschijnt van dit werk een papieren editie, bij de bibliofiele uitgeverij Vliedorp uit Houwerzijl,
Het boek kost € 14,95. Er kan op ingetekend worden. E-mail: mail@zolderman.nl