Gedicht: J. Bernlef – Verjaardag

Verjaardag

Ik weet niet eens hoe oud hij wordt
alleen dat daar mijn vader staat
die tot voor kort mijn vader was
en nu een man waarmee ik praat

Over vroeger toen hij mij soms sloeg
(mijn moeder legt mij uit hoe zacht)
over vandaag, de andere boeg
wat hij daartussen heeft gedacht

Sint-Pancras, Sittard en Maastricht
een poging om de tijd te plaatsen
als woorden binnen een gedicht de
ruimtes in elkaar te kaatsen zo

dat de som verdwijnt in het verschil
waarin wij worden wat ik wil:
opgelost in wederzijds gevoel
ieder op zijn eigen stoel

J. Bernlef (1937-2012)