Elke Brems: Clerihew voor de neerlandistiek

Door Elke Brems

De neerlandistiek
doet het goed as we speak
verruimd wordt d’enge borst door naar het buitenland te kijken
breek de dijken