Call for papers: Neerlandistische ontmoetingen Trefpunt Praag Doctorandi- en habilitandicolloquium

Van 7-10 maart 2018 organiseert de vakgroep Nederlandse Taal en Cultuur van de Univerzita Karlova v Praze dankzij financiële bijdrages van de Nederlandse Taalunie en de universiteit het eerstvolgende doctorandi- en habilitandicolloquium. Het richt zich met name tot Centraal-Europese onderzoeksters en onderzoekers op het gebied van de neerlandistiek in de ruime zin des woords. Voorstellen voor lezingen van 20 minuten plus 10 minuten vragen dienen ten laatste op 15 september 2017 gestuurd te worden naar pradoha@gmail.com. Een voorlopige titel en een samenvatting met korte bibliografie (totaal ongeveer 500 woorden) is voldoende. We streven ernaar alle doctorandi en habilitandi die een bijdrage voorstellen op te nemen in het programma. Mocht het aantal bijdragen echter onverwacht groot zijn, dan zal er een selectie worden gemaakt. 

De onderzoeksvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen en een link te hebben met de neerlandistiek in de ruime zin des woords:

 1. taalkunde
 2. letterkunde
 3. kunst-, cultuur- of ideeëngeschiedenis
 4. vertaalkunde
 5. vakdidactiek

Voor, tijdens en na het colloquium:

 1. meteen na 15 september zullen de voorstellen beoordeeld worden door twee leden van een commissie bestaande uit 5 ervaren onderzoeksbegeleiders, specialisten op voornoemde gebieden,
 2. de doctorandi en habiltandi horen voor 15 oktober of hun voorstel is geaccepteerd of dat er (kleine) aanpassingen nodig zijn,
 3. voor 15 februari sturen de doctorandi en habilitandi hun lezing op naar pradoha@gmail.com waarbij erop gelet moet worden dat het aantal bladzijdes van de lezing afgestemd is op de beschikbare 20 minuten,
 4. deze worden vervolgens grondig becommentarieerd door voornoemde onderzoeksbegeleiders (2 beoordelaars per bijdrage),
 5. op het colloquium zelf zullen de onderzoeksbegeleiders prioritair aan het woord komen in de vragentijd na de lezingen,
 6. er wordt naar gestreefd de diverse bijdrages, indien nodig na (grondige) revisie, te publiceren in een officieel tijdschrift. Aangezien de onderhandelingen nog gaande zijn, kunnen hier nu geen verdere mededelingen over worden gedaan.

Voorwaarden: voor deelnemers uit de Comeniusregio zullen de verblijfskosten (drie overnachtingen in tweepersoonskamers, ontbijt, lunch en avondeten) worden betaald. Voor eenpersoonskamers wordt een toelage aan de deelnemers gevraagd. De reiskosten worden tot max. €150 vergoed.

Ten slotte: voor 1 oktober 2017 zal Mededeling 2 volgen met meer inhoudelijke en logistieke informatie betreffende het colloquium.

 

 

Namens het organisatiecomité,

Prof. Jan Pekelder

Drs. Albert Gielen