geboortenaam – meisjesnaam | Verwarwoordenboek Vervolg (29)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

geboortenaam / meisjesnaam

Er is betekenisverschil.

geboortenaam           achternaam die iemand krijgt bij de geboorte

Adoptiekinderen kiezen meestal de achternaam van hun adoptievader als geboortenaam.

meisjesnaam            naam voor een meisje

verouderd: eigen achternaam van gehuwde vrouw; nu geboortenaam

Henny en Merijn zijn jongens- en meisjesnamen.

In een briefaanhef hoef je geen meisjesnaam of geboortenaam te noemen: Geachte mevrouw Jansen.

Sinds 2010 gebruikt de overheid op formulieren niet meer de term meisjesnaam in de betekenis van achternaam van gehuwde vrouw, omdat zo’n aanduiding niet past bij de gelijkwaardige positie van man en vrouw. En soms speelt ook mee de verwarring tussen meisjesnaam als voornaam en als achternaam.

Toch werkt de overheid nog niet zo snel. Als je als vrouw digitaal wilt aangeven met welke achternaam je wilt worden aangeschreven door de overheid, kun je op diverse sites nog de volgende formulering aantreffen: U kunt hierbij kiezen uit uw eigen achternaam (meisjesnaam) of de achternaam van uw echtgenoot/partner.