Vacature Coördinator DARIAH en digital humanities VUB (20-30%)

De Vrije Universiteit Brussel stapt sinds dit jaar mee als partner in het DARIAH-Vlaanderen-project. DARIAH is een internationaal consortium dat gericht is op het verbeteren en ondersteunen van digitaal onderzoek en onderwijs binnen de geesteswetenschappen (zie bijv. http://be.dariah.eu, http://www.dariah.eu of deze presentatie voor meer achtergrond, of zie bijv. ook de activiteiten van het Ghent Centre for Digital Humanities of het Antwerpse DH-platform ter inspiratie).

Jij neemt als coördinator van DARIAH aan de VUB een sturende rol op je in de uitbouw van de VUB-deelname aan het DARIAH-verhaal:

  • Je maakt een eerste inventaris van alle lopende VUB-projecten en -infrastructuur die binnen het kader van de digital humanities kunnen vallen, met aandacht voor bestaande noden en mogelijke pilootprojecten voor verdere uitbouw binnen DARIAH-VL.
  • Je speelt een ondersteunende rol bij mogelijke projectaanvragen of samenwerkingen binnen het domein, en bouwt gaandeweg de nodige expertise hierrond op. Bovendien werk je mee aan het VUB-luik van toekomstige DARIAH-aanvragen.
  • Je helpt mee met de institutionele inbedding van het DH-onderzoek binnen de VUB op korte en middellange termijn, en legt de eerste contacten en voorbereidingen om de oprichting van een transversale onderzoeksgroep Digital Humanities binnen de VUB mogelijk te maken.
  • Je denkt mee na over mogelijke samenwerking met andere strategische partners binnen en buiten de instelling (bijv. het Social Sciences and Humanities Data Archive – SOHDA)
  • Je onderhoudt de contacten met de betrokken VUB-spelers enerzijds (bijv. via een nieuwsbrief met relevante DH-activiteiten), en de DARIAH-VL, DARIAH-BE en DARIAH-EU-gemeenschap anderzijds. Je neemt deel aan overlegvergaderingen op Vlaams, Belgisch en eventueel Europees niveau, en werkt nauw samen met DARIAH-VL/BE-coördinator Sally Chambers (UGent).
  • Je neemt het uitbouwen en onderhouden van een DARIAH @ VUB webpagina op je.
  • Je neemt de dagdagelijke coördinatie van het DARIAH-gebeuren op de VUB op je, en fungeert als centrale contactpersoon voor dit project binnen de faculteit.

Profiel

De ideale kandidaat is net afgestudeerd of zal binnenkort afstuderen als master in een richting uit de letteren en wijsbegeerte, en heeft aantoonbare affiniteit met de digital humanities. Zij/hij is bereid om zich hier verder in te verdiepen, en kan deze functie combineren met een andere job en/of heeft de ambitie om dit in de toekomst te combineren met een aanvraag voor een doctoraatsbeurs of onderzoeksproject in een betrokken domein. Uiteraard komen ook kandidaten die reeds aan een doctoraat werken, of reeds een doctoraat hebben afgewerkt, in aanwerking.

Een grondige kennis van zowel het Nederlands als het Engels is vereist, evenals goede communicatieve vaardigheden (zowel gesproken als geschreven), organisatorisch talent, en een open en brede blik op wetenschappelijk onderzoek in de humane wetenschappen.

Aanbod

Aanstelling van circa 20-30% (0,2-0,3 VTE – in overleg en afhankelijk van de precieze duur van de aanstelling) als wetenschappelijk medewerker (WPP). Voorziene startdatum: zo spoedig mogelijk (in overleg). Looptijd contract: uiterlijk tot eind 2018, en mogelijk verlengbaar na afloop. Werkuren in overleg te bepalen – enige flexibiliteit mogelijk.

Solliciteren

Je sollicitatie bevat ten minste volgende bijlagen:

  • een uitgebreid CV
  • een motivatiebrief (1-2 pagina’s) waarin je jouw affiniteit voor (of ervaring met) digital humanities bespreekt en jouw visie op de opdracht toelicht
  • je diploma’s met diplomasupplementen en/of puntenlijsten*

* Kandidaten die hun masterdiploma nog niet behaalden kunnen deelnemen aan de selectie. In dat geval vragen we wel een overzicht van je puntenlijst BA + MA tot op heden.

Je stuurt je sollicitatiedossier in via https://tinyurl.com/dariah-vub.

Deadline: maandag 29 mei, 22:00 uur.

Interesse?

Voor meer informatie:

contacteer Rik Vosters (Rik.Vosters@vub.ac.be) of Wouter Ryckbosch (Wouter.Ryckbosch@vub.ac.be)