Vacature Assistent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de UGent

Aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent is er een vacature voor een assistent moderne Nederlandse letterkunde. Het gaat om een voltijdse, tijdelijke aanstelling. Solliciteren kan tot 30 mei 2017 23:59 CEST.

OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

UW OPDRACHT

 • U besteedt minimum 50% van uw opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift, waarin de studie van de moderne Nederlandse literatuur centraal staat, gecombineerd met die van een anderstalige literatuur.
 • U ondersteunt het onderwijs van de vakgroep in de moderne Nederlandse letterkunde en waar nodig en haalbaar ook in andere letterkundes, incl. de algemene, vergelijkende en theoretische.
 • U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep.

UW PROFIEL

 • U bent houder van een diploma van Master in de (Historische) Taal- en Letterkunde of in de Vergelijkende Moderne Letterkunde, of gelijkgesteld diploma, met Nederlands in uw programma; aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
 • U hebt grote belangstelling voor academisch onderwijs, voor wetenschappelijk en projectmatig onderzoek en voor dienstverlening binnen en buiten de afdeling.
 • U beschikt over didactische en communicatieve kwaliteiten; u bent betrokken bij het goed functioneren van uw werkomgeving.
 • Uw opleidingsprofiel is gericht op Nederlandse letterkunde, en u hebt een duidelijke belangstelling voor andere literaturen.
 • U beschikt over een uitstekende academische beheersing van het Nederlands (actief en passief, mondeling en schriftelijk).

ONS AANBOD

 • Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van twee jaar. Deze aanstelling kan tweemaal  worden hernieuwd voor twee jaar na gunstige evaluatie van de voorbije termijn. Opgelet: Indien u reeds aangesteld was als assistent of doctoraatsbursaal aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, wordt dit in mindering gebracht van de maximale aanstellingsduur die volgens de Codex Hoger Onderwijs maximaal 6 jaar bedraagt.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 oktober 2017.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie over onze salarisschalen.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 38 dagen vakantieverlof, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

INTERESSE?

Solliciteer online via deze toepassing vóór de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan) en voeg volgende documenten toe:

 • uw sollicitatiebrief
 • uw cv, inclusief een overzicht van de behaalde studieresultaten (samengevoegd in 1 bestand van maximum 5 MB)
 • een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
 • enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde: een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (indien reeds in uw bezit)

We aanvaarden geen sollicitaties die per e-mail worden doorgestuurd of sollicitaties waarbij (een van) bovenstaande documenten ontbreken.

De UGent voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Prof. Benjamin Biebuyck (Benjamin.Biebuyck@UGent.be, +32 09/264 40 88).