Taalkunde in het Onderwijs

Door Jan Don en Marjo van Koppen

Wat is een van de belangrijkste eigenschappen van de mens? Taal! Taal is de ultieme sleutel van ons leven. Het opent een wereld die het mogelijk maakt om te denken, met elkaar te praten, kennis te delen en alle andere dingen te doen die voor mensen zo belangrijk zijn. Toch besteedt het middelbaar onderwijs nauwelijks tijd aan taalkunde. Dat is jammer en dat moet veranderen. Te midden van alle initiatieven die op dit gebied al worden ontwikkeld, doet Master Language Nederlands ook een duit in het zakje. Wij bieden sinds vorig jaar het vak taalkunde in het onderwijs aan.

Binnen deze cursus wordt er nagedacht over hoe taalkundige onderwerpen kunnen worden aangeboden in het middelbaar onderwijs. Het college bestaat uit twee delen. In het eerste deel diepen we enkele taalkundige onderwerpen uit en in het tweede deel proberen we die onderwerpen om te vormen tot educatief bruikbare producten. Dit jaar doken we onder leiding van enkele experts in taalvariatie, taalstoornissen en pragmatiek.

De studenten gingen met deze onderwerpen aan de slag en slaagden erin om verschillende educatieve producten op te leveren zoals een uitgewerkte lessenserie om te ontleden via semantische rollen, een lessenreeks die taalbeheersingsvaardigheden op een slimme manier combineert met taalkundige onderwerpen zoals taalverwerving, taalverloedering, taalverandering en taalvariatie en een website met uitgewerkte onderwerpen voor het profielwerkstuk.

We zullen de resultaten van deze cursus, die overigens ieder jaar herhaald wordt, snel beschikbaar maken. Maar, als smaakmaker is hier alvast de website met profielwerkstukinformatie die is ontwikkeld door Céline Notermans en Kristel Doreleijers:  https://profielwerkstuktaalkunde.jimdo.com/