Presentatie van vernieuwde database met honderden Europese schrijfsters

Naamloos-7

Met deze presentatie sluiten wij ook een belangrijk Europees onderzoeksproject af: HERA Travelling TexTs 1790-1914. Transnational Reception of Women’s Writing at the Fringes of Europe. Daarbinnen werd in vijf landen – het Verenigd Koninkrijk, Finland, Noorwegen, Slovenië en Nederland – de positie onderzocht van schrijfsters binnen het 19e-eeuwse Europese literaire veld. Voor Nederland werd het onderzoek uitgevoerd in het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW). Het Huygens ING is ook verantwoordelijk voor de aanpassing en verdere ontwikkeling van de onderzoeksinfrastructuur, waar de data worden opgeslagen. Wat eerst een eenvoudige database was, is nu een Virtual Research Environment geworden, de NEWW VRE (NEWW als: New approaches to European Women’s Writing). Dit zal de virtuele plek zijn waar verder grootschalig onderzoek plaatsvindt – bijvoorbeeld naar schrijfsters als de Griekse Kalliroi Parren, de Tsjechische Božena Němcová, de Duitse Ida von Hahn-Hahn en de Nederlandse Helene Mercier, allen geïnspireerd door de Franse George Sand – die trouwens ook werd bewonderd door de bekende Nederlandse criticus Conrad Busken Huet.

Deze VRE – mét inhoud – presenteren wij in een NIAS-workshop met de titel: Women Writers in History: national and transnational approaches. Deze workshop bestaat uit 2 dagen. De eerste dag, woensdag 14 juni, richt zich op alle belangstellenden. Wij illustreren dan de mogelijkheden die zo’n database biedt; geïnteresseerden (waaronder studenten als mogelijke stagiairs, maar ook andere belangstellenden) zouden bijvoorbeeld ook aan het onderzoek kunnen deelnemen. De tweede dag, 15 juni, is een besloten expert meeting en richt zich vooral op de voorbereiding van verder gezamenlijk internationaal onderzoek. Geïnteresseerde MA-studenten en stake-holders in Cultural Heritage instellingen kunnen deelnemen aan deze besprekingen, maar worden verzocht eerst contact op te nemen met organisator Suzan van Dijk (suzan.van.dijk@huygens.knaw.nl).

Voor nadere informatie over 14 juni en aanmelding (graag vóór 6 juni):

https://www.huygens.knaw.nl/nias-workshop-women-writers-in-history-national-and-transnational-approaches/

 

N.B. Vanwege de deelname van een aantal buitenlandse collega’s zal de voertaal Engels zijn.