Op reis naar Wrocław … in het Nederlands

Door Frieda Steurs

Zoals Yves T’Sjoen hier al meldde, hield het Midden-Europese neerlandistiekplatform Comenius van 24 tot 27 mei zijn tweejaarlijkse congres in Wrocław. Het Regionaal Colloquium Neerlandicum wordt al sinds 1995 georganiseerd en brengt neerlandici binnen en buiten het Nederlandse taalgebied bij elkaar aan een universiteit in Centraal-Europa. Los van dit colloquium zijn er nog tal van andere workshops en seminars over het Nederlands in deze regio.

Als directeur van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) nam ik deel aan dit congres. Het is altijd opnieuw een heerlijke en wonderbaarlijke ervaring om in het buitenland omringd te worden door bevlogen en zeer getalenteerde collega’s die volledig op het Nederlands georiënteerd zijn en met groot enthousiasme de liefde voor die taal overdragen op hun studenten. Ik ken trouwens heel wat collega’s die Nederlands doceren in het buitenland al van vroeger, toen ik af en toe colleges gaf in onder meer Boedapest, Belgrado en Zagreb.

Het congres in Wrocław was een buitengewoon drukbezochte en heel interactieve bijeenkomst, met boeiende lezingen op het gebied van taalkunde, vertalen, literatuur en cultuur. De neerlandistiek in het buitenland draagt op een unieke wijze bij aan inzichten over onze taal, en is ook voor neerlandici uit Vlaanderen en Nederland een zeer interessant forum dat tot nieuwe inzichten kan leiden.

De neerlandistiek in het buitenland verdient het om maximaal ondersteund te worden. De nieuwe wind die bij de Taalunie waait, kan de deuren openen voor een beleid dat zijn kompas op die leerstoelen richt en dat de internationale uitwisselingen, beurzen en cursussen optimaal faciliteert. Ook het INT kan hier zijn steentje aan bijdragen: voortbouwend op de traditie van het INL hebben wij nu een ruimere missie en zijn we inmiddels een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut op het gebied van het Nederlands, waar zowel studenten als docenten en onderzoekers de nodige materialen kunnen vinden.

Het INT neemt een centrale positie in voor het hele Nederlandse taalgebied (Nederland, Vlaanderen, Suriname en de Antillen) op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van taalmateriaal. We willen dan ook meer taalmaterialen ter beschikking stellen van taaldocenten, waar ook ter wereld. Niet alleen woordenboeken, maar ook taalcorpora en software om taal en tekst te analyseren kunnen via onze website worden gevonden. We willen dan ook graag in gesprek gaan met de IVN en met de docenten Nederlands in binnen- en buitenland om te horen welke taalmaterialen nuttig zouden zijn om de colleges Nederlands als vreemde taal te ondersteunen. We nodigen alle docenten alvast uit om een kijkje te nemen op onze website: www.ivdnt.org/taalmaterialen.

Laat ons weten wat wij voor jullie kunnen betekenen!