Onderzoek taal en muziek

Omdat er iets mis was met de eerdere links, plaatsen we dit onderzoek vandaag opnieuw.

Door Yke Schotanus

In het kader van mijn promotie-onderzoek heb ik een kleine vragenlijst en een kort luisterexperiment online gezet. Nu ben ik op zoek naar respondenten. Wie doet mee?

Voor wie mij niet kent: ik, Yke Schotanus, werk aan een promotie-onderzoek over de vraag of een tekst anders overkomt als hij gezongen wordt. Het antwoord op die vraag is volgens mij van belang voor leraren, muziektherapeuten, tekstschrijvers, voorlichters, muzikanten, etcetera. Ik zou het erg op prijs stellen als jij deelnam aan een van beide onderzoekjes (of allebei natuurlijk), en/of als je dit bericht wilt doorspelen aan familieleden of vrienden die wellicht mee willen doen. Beide onderzoeken vragen ongeveer 10 minuten van je tijd. Of je wel of niet iets hebt met muziek of met teksten is niet van belang. Ik kan ieders reactie gebruiken.

Wie deelneemt aan het korte experiment krijgt twee liedjes/gedichten voorgeschoteld en krijgt vervolgens een paar vragen over jouw beleving van tekst en muziek.

Er zijn bovendien ook nog al wat oudere experimentjes online. Bij het experiment Miniliedjes luister je naar 27 eenregelige liedjes met een piano-intro (samen gemiddeld 15 seconden per minilied) waarna je telkens een reeks vragen beantwoordt over jouw beleving van tekst en muziek. Dit is de link:

https://survey.hum.uu.nl/index.php?sid=24842&lang=nl

Bij het experiment Zinzang1 luister je naar 50 gezongen zinnen met een piano-intro (samen ongeeer 10 seconden per zin). De vraag is steeds in hoeverre je de zin correct en begrijpelijk vindt.

https://survey.hum.uu.nl/index.php?sid=52682&lang=nl

Bij het experiment Zinzang2 luister je naar dertig gezongen zinparen met een piano-intro, waarna je van een aantal betekenisomschrijvingen aangeeft in hoeverre je dat een goede interpretatie vindt van de zin. [dit onderzoek is overigens pas vanaf 15 juni online]

https://survey.hum.uu.nl/index.php?sid=65884&lang=nl

Mocht je aan een (of meer) van deze onderzoeken deel willen nemen en aanspraak willen maken op een boekenbon, geef dan bij de laatste vraag je naam en adres op. Mocht je iemand anders weten die het wellicht leuk vindt om mee te doen, stuur mij in dit geval dan een cc-tje van het doorgestuurde bericht.