Ondertekening: Staat van het Nederlands

Door Leonie Cornips en Joep Leerssen

Op 8 mei 2017 is het omvangrijke onderzoeksrapport Staat van het Nederlands. Over de taalkeuzes van Nederlanders en Vlamingen in het dagelijks leven van de Nederlandse Taalunie verschenen. De Nederlandse Taalunie is het officiële orgaan van de Nederlandse en Vlaamse overheden dat over taalbeleid adviseert.

Het rapport gaat over de taalkeuzes van de inwoners van Nederland en Vlaanderen, die (meestal) de Nederlandse standaardtaal bezigen maar (soms ook) Berbers, Frans, Engels of Fries. Wie daarbij niet aan bod komen, zijn de Limburgers. Hun dagelijkse taalkeuze tussen Limburgs en Nederlands (in winkels, de zorg, op sociale media) doet volgens dit onderzoek niet ter zake; en aan het feit dat het Limburgs als regionale taal door de Nederlandse overheid is erkend heeft de Taalunie, om politieke redenen, geen boodschap. Alle situaties waarin Limburgers ervoor kiezen om niet het Nederlands te gebruiken maar het Limburgs zijn in de feitenmeting simpelweg als Nederlandstalige situaties geregistreerd.

Daarmee veegt dit rapport stelselmatig de expliciete taalhouding onder de mat van al die Limburgstaligen die het Limburgs en het Nederlands als twee talen ervaren en beleven.

De nu publiek gemaakte ‘Staat van het Nederlands’-rapportage presenteert de Limburgse tweetaligheid als Nederlandse ééntaligheid en miskent het feit dat 70 procent van de inwoners in Limburg hun eigen taal gebruiken, bewust gebruiken, en als iets anders dan standaard-Nederlands ervaren.

Velen die weten wat het is om tweetalig te zijn, nemen hiervan afstand zoals Minister Ploumen, Connie Palmen, Andre Rieu, Wiel Kusters, Remy van Heugten en vele taalkundige hoogleraren en andere academici. Hieronder de uitnodiging om mee te tekenen:

http://www.petitie24.nl/petitie/1013/wij-spreken-limburgs