Herinnering: Nascholing opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Leiden

De sturende kracht van taal – avondlezingen 17 en 31 mei 2017

Taal is nooit neutraal. We gebruiken taal voor onze communicatie, maar de interpretatie van uitingen wordt maar gedeeltelijk bepaald door de betekenis van de woorden die de spreker gebruikt. Een spreker bedoelt meer, en soms zelfs iets anders, dan hij letterlijk zegt en  schrijvers van verhalen en gedichten zetten talige, narratieve technieken doelbewust in om effect op lezers te sorteren.

In twee avonden belichten telkens twee Leidse neerlandici deze interactie tussen semantiek en pragmatiek vanuit hun eigen discipline: de taalkunde, taalbeheersing, moderne of oudere letterkunde. Op 17 mei zijn dat dr. Ronny Boogaart, auteur van Een sprinter is een stoptrein zonder wc. De sturende kracht van taal (AUP) en dr. Bram Ieven die zal vertellen over de online MA-class Mij maak je niks wijs. Een inleiding tot de representatiekritiek. Op 31 mei spreekt dr. Olga van Marion over de rol van taal en emotie in vroegmodern theater en dr. Henrike Jansen over de sturende kracht van taal in de argumentatie in politiek debat.
De avonden beginnen om 19.00u precies en eindigen om 21.00u (met een korte pauze tussen de lezingen), waarna afgesloten wordt met een borrel.

Locatie: Vossiuszaal Universiteitsbibliotheek (Witte Singel 27, 2311 BG Leiden)
Prijs: 12,50 per avond; 20 euro voor beide avonden (dit bedrag kan worden overgemaakt op: Stichting Neerlandistiek Leiden te Leiden – NL77 INGB 0003 8814 47 onder vermelding van ‘Nascholingsavonden 2017’.
Aanmelden via: e.a.op.de.beek@hum.leidenuniv.nl