Goed nieuws over de Van A tot Z-reeks van voorheen Uitgeverij SUN te Nijmegen

Door Willem Kuiper

Op 2 maart j.l. publiceerde ik in Neerlandistiek.nl een ‘post’ getiteld: Eens op het Internet, altijd op het Internet? Uitgeverij Boom en de erfenis van SUN. Aanleiding was het in februari 2017 stilzwijgend off-line gaan van de website www.vanatotzreeks.nl Ik behoorde tot de gebruikers van die website en kwam erachter toen ik tevergeefs op de digitale voordeur klopte. Het on-line inwinnen van informatie moge dan een fluitje van één cent geworden zijn, het on-line vergaren van kwalitatief hoogwaardige informatie is een ander paar manchetten. Vandaar mijn teleurstelling.

Om een lang verhaal kort te maken. Na plezierig overleg met Uitgeverij Boom heb ik een verzoek ingediend bij onze DBNL om deze website te adopteren. Vanmiddag heb ik daar antwoord op gekregen. De DBNL zal de website niet reanimeren. Maar de DBNL heeft wél besloten om de gehele van A tot Z-reeks te digitaliseren. En daarmee wordt die website in feite overbodig. Men denkt ongeveer één kalenderjaar nodig te hebben om dit project te realiseren.

Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat.