Gedicht: Ruben van Gogh – Twee Nikola-gedichten

Uit Nikola. Een soort van antenne, de nieuwe bundel van Ruben van Gogh.

steeds vaker
constateer ik
dat ik constateer

bezie ik
mijn kijken
naar de wereld
als een waarneming

die zelden nog
de reële is

maar meer

en meer het beeld
van een beeltenis

teken
van betekenis

*

de foto’s die ik neem, stemmen
niet overeen met wat ik meen

te zien, van mensen
blijven alleen vermoedens over

maar ik weet dat ik ze zag
op het moment dat ik dacht

van die mensen
moet ik foto’s nemen

voor ik ze vergeten ben

Ruben van Gogh (1967)
uit: Nikola. Een soort van antenne (2017)