Voltooiing digitale editie Brieven van Constantijn Huygens

HHuygenset project Huygens Briefwisseling Online levert een door velen gewaardeerde bijdrage aan de presentatie van de correspondentie van Constantijn Huygens, een sleutelfiguur in de culturele, wetenschappelijke en politieke wereld van de Gouden Eeuw. Het project behelst de vervaardiging van een digitale editie van alle beschikbare brieven van en aan Constantijn Huygens. In de afgelopen jaren is er al veel gedaan: de zesdelige uitgave bezorgd door J.A. Worp is gedigitaliseerd en online beschikbaar. Er is een database ontwikkeld met gegevens over de correspondenten en metadata van de brieven.

Van veel brieven is reeds een digitale kopie van het origineel toegevoegd. Ook zijn er transcripties en vertalingen aan de database gekoppeld.

Toch moet er nog veel worden gedaan: zo moeten bijvoorbeeld de brieven uit de Universiteitsbibliotheken van Leiden en Amsterdam en de British Library nog worden toegevoegd en dient de database inhoudelijk te worden verrijkt. Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is zeer verheugd dit nu te kunnen gaan verwezenlijken met de financiële steun van onder andere Stichting Dioraphte, Prins Bernhard Cultuurfonds, dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, Gravin van Bylandt Stichting, Stichting Prof. Van Winterfonds, J.E. Jurriaanse Stichting en Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot projectleider Ineke Huysman: ineke.huysman@huygens.knaw.nl.