Uitnodiging tot deelname aan het veldonderzoek internationale neerlandistiek

Bent u als neerlandicus werkzaam buiten Nederland, Vlaanderen en Suriname? De IVN wil graag meer weten over uw werk of studie als neerlandicus en daarnaast zouden we graag willen weten hoe de IVN hierbij ondersteuning kan bieden. Beter zicht op de activiteiten van internationale neerlandici helpt ons de belangen van de neerlandistiek wereldwijd nog beter te behartigen. In december 2017 verschijnt ten behoeve van die belangenbehartiging een rapport waarvoor deze enquête een belangrijke basis legt.

Het invullen van de enquête duurt 10-15 minuten en uw antwoorden worden anoniem en strikt vertrouwelijk verwerkt. U kunt de enquête invullen tot en met 30 april 2017.

Als u vragen hebt over de enquête, stuur dan een e-mail naar bureau@ivn.nu.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de link naar de enquête verder te verspreiden binnen uw netwerk? We stellen uw inzet zeer op prijs!

Start enquête