Gedicht: Rutger Kopland – Wintergedicht

‘Wintergedicht’ was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.

Wintergedicht

Door godvergeten vermotregend land
van gehucht naar gehucht, hand
in koude hand, dat gevoel hoop ik
met niemand meer te delen. Als
het niet hoeft.
Maar als ik haar nu vond
in het natte gras, of ergens
in het geploegde land, wat
zou ik doen, wat zou ik.

Ik weet wel dat iedereen dood
moet gaan, maar toch zou ik
haar koude mond weer zoenen,
haar lichaam toedekken, haar
haar strelen en weer bang zijn
dat zij wakker werd.

Rutger Kopland (1934-2012)
uit: Het orgeltje van yesterday (1968)