Gedicht: N.E.M. Pareau – Zondag

Zondag

Aangezien de zonnestralen
Alhoewel er wolken staan,
Aangenaam ter aarde dalen,
Wil ik heden wandelen gaan.

Door de fraaie ruime straten,
In gemoedelijken tred,
Wijl Christien en ik wat praten
En “ zij” op de kinderen let.

Nu geen draven, hollen, jagen,
Elk is deftig en beleefd.
‘k Schep in wandelen groot behagen
Bijaldien het kalmte geeft.

Als wij mijnen chef ontmoeten
Blik ik ferm om zijn gelaat,
En ik laat hem ‘ t eerste groeten,
Daar Christiena naast mij gaat.

’s Avonds keeren w’onze schreden
Naar de woning, alwaar wij
Ons recht rustig gaan verkleden;
En de Zondag is voorbij.

N.E.M. Pareau (1906-1981)