Call voor speciaal nummer Levende Talen Magazine

“De praktische relevantie van vakdidactisch onderzoek MVT en NL”

Dit is een call voor een Special Issue over vakdidactisch promotieonderzoek en het praktisch nut daarvan voor talendocenten. De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor vakdidactisch onderzoek. Daarbij gaat het vaak om de vraag hoe een specifiek schoolvak onderwezen kan worden zodat leerlingen kennis , vaardigheden en attitudes met betrekking tot het​ ​vak verwerven. Dergelijk onderzoek heeft echter alleen zin als de opbrengsten ervan gedeeld wordt worden​met scholen en docenten, en wel op zo’n manier dat zij er ook daadwerkelijk wat aan hebben. Levende Talen Magazine (LTM) is een medium dat gelezen wordt door de doelgroep en een Special Issue over lopend vakdidactisch onderzoek met als thema ‘Vakdidactisch onderzoek en het nut voor de onderwijspraktijk’ kan er voor zorgen dat onderzoeksresultaten ook echt in de klas terecht komen. Voor dit Special Issue van LTM zoeken we bijdragen waarin dergelijk onderzoek wordt beschreven, met daarin nadruk op het praktisch nut voor talendocenten.

Voorwaarden voor bijdragen

  1. De bijdragen zijn maximaal 1600 woorden waarbij de nadruk ligt op het praktisch nut voor talendocenten.
  2. Het betreffende promotieonderzoek is in zoverre gevorderd dat de praktische implicaties voor docenten helder zijn.
  3. Om de link tussen het onderzoek en de onderwijspraktijk sterk te maken wordt verwacht dat bij iedere bijdrage in het schrijfproces is samengewerkt met één of meer docenten in het vo (denk hierbij aan co-auteurschap of een meer adviserende rol).
  4. Ons uitgangspunt is dat de Special Issue op de koffietafel van iedere middelbare school in Nederland komt te liggen. De kosten voor een Special Issue zijn echter volledig voor de (gast) redactie. Om deze reden wordt een eigen bijdrage van €500 gevraagd.

Indienen van voorstellen

Wilt u een bijdrage leveren aan de Special Issue over uw vakdidactisch onderzoek en het nut voor de onderwijspraktijk? Dan ontvangen wij graag vóór vrijdag 28 april een bericht over deelname. Vervolgens ontvangen we graag vóór vrijdag 2 juni 2017 een concept (Word document) van maximaal 400 woorden waarin wordt uitgelegd waar het onderzoek over gaat en op welke manier de praktische vertaling naar de onderwijspraktijk zal worden gemaakt in de bijdrage. Het concept kan worden opgestuurd naar: j.bloemert@rug.nl.

Planning

28 april deadline doorgeven deelname
2 juni deadline 400 woorden proposal
16 juni berichtgeving deelname
15 september deadline 1ste versie
17 november deadline 2de versie