20 april 2017: Boekpresentatie: Tableau Poetique (Verzen van Lucas d’Heere)

Op 20 april 2017 stelt de KANTL de door Werner Waterschoot en Frederica Van Dam gepubliceerde verzen voor die Lucas d’Heere in de zestiende eeuw heeft geschreven voor de entourage van de Seymours op Wolf Hall.

Tableau Poetique is een tot voor kort onbekende tekst van de Gentse schilder-dichter Lucas d’Heere (1534–1584).

Recent werd hij in een Engelse adellijke bibliotheek herontdekt door Frederica Van Dam. Het unieke handschrift bevat een reeks Franse gedichten, hoofdzakelijk sonnetten, gericht tot leden van de Engelse politieke elite in de periode 1569–1572.

In deze uitgave situeert Frederica Van Dam de dichtende schilder Lucas d’Heere in het zestiende-eeuwse Engeland. Daarna volgt een geannoteerde teksteditie van het volledige handschrift door Werner Waterschoot.

Tableau Poetique vormt een onmisbare schakel in de evolutie van het sonnet als dichtvorm binnen de Nederlandse literatuur. De tekst wordt met deze uitgave voor het eerst beschikbaar gemaakt.

Op 20 april wordt het boek gepresenteerd.

Programma

– 15u.30: Willy Vandeweghe (vast secretaris van de KANTL) – welkom

– 15u40: Anne-Laure van Bruaene (Universiteit Gent) – Lucas D’heere vanuit cultuurhistorisch perspectief

– 16u00: Karel Porteman (KULeuven en KANTL) – Het fenomeen van Exilliteratur in de zestiende eeuw

– 16u20: Werner Waterschoot en Frederica van Dam – Lucas d’Heere en Tableau Poetique in perspectief

– 16u45: receptie

De toegang is gratis. Meld je aanwezigheid vooraf wel even aan door te bellen (09 265 63 40) of te mailen naar het secretariaat van de KANTL.

Kan je er niet bij zijn? Bestel dan het boek online via onze partner Leuven University Press.