Zes DOT’s Nederlands – Samen inspirerend onderwijs ontwerpen

Door Peter-Arno Coppen en Theo Witte
Meesterschapsteams Nederlands

De Meesterschapsteams Nederlands zoeken voor het schooljaar 2017-2018 enthousiaste docenten die in de geest van het Manifest Nederlands op school samen met ons het schoolvak Nederlands willen vernieuwen. Onder het motto ‘meer inhoud, meer plezier en betere resultaten’ willen wij in zes zogenoemde DOT’s (docentontwikkelteams) het schoolvak Nederlands nieuw leven inblazen en collega’s inspireren.

De docentontwikkelteams worden verspreid over Nederland en kennen elk een eigen onderwerp: (1) activerende didactiek voor taalkunde (Nijmegen, Peter-Arno Coppen), (2) Retorica (Leiden, Ton van Haaften), (3) Formuleren (Groningen, Kees de Glopper), (4) praten over boeken (Eindhoven, Marjolein van Herten), (5) literaire klassiekers uit de 20e eeuw (Utrecht, Erwin Mantingh en Sander Bax) en (6) organiseren van literaire ontwikkeling (Zwolle, Theo Witte).

In een DOT werkt u niet alleen aan de vernieuwing en verbetering van uw eigen lespraktijk, maar draagt u ook bij aan de ontwikkeling van het vak Nederlands. Daarom zal elke DOT uitmonden in een (openbare) publicatie in de reeks Vak & Didactiek Nederlands. Bovendien is een DOT een vruchtbare vorm van docentprofessionalisering die is gevalideerd door Registerleraar.

Een DOT bestaat uit 8 à 10 docenten Nederlands, een vakdidacticus en een of meer vakinhoudelijke specialisten. Elke docentontwikkelteam heeft een doorlooptijd van tenminste één schooljaar waarin 8 bijeenkomsten zullen worden gepland van ca vier uur (16.00 tot 20.00 uur, inclusief catering). Dankzij een subsidie kunnen we de deelnamekosten reduceren tot €450.

In dit voorjaar zullen we via deze Nieuwsbrief en andere kanalen u verder informeren en docenten werven voor deelname. Op woensdagmiddag 5 juli organiseren de Meesterschapsteams een startbijeenkomst voor de zes beoogde DOTs.