Oproep: de beste scriptie, het beste artikel en het beste proefschrift over taalkunde

Heeft u het afgelopen jaar een scriptie, artikel of proefschrift beoordeeld? Zaten daar uitstekende kandidaten tussen?

In 2014 heeft de  Maatschappij der Nederlandse Letterkunde nieuwe prijzen in het leven geroepen voor de beste dissertatie, de beste scriptie en het beste artikel op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde. Deze prijzen, die jaarlijks uitgereikt worden, zijn bedoeld om excellente studenten en onderzoekers van het Nederlands meer kans te geven bij sollicitaties en subisidieaanvragen, bijvoorbeeld bij NWO en FWO. Het gaat dus met nadruk om prijzen voor onderzoek van veelbelovende jonge onderzoekers.

De prijzen worden jaarlijks uitgereikt, afwisselend voor taalkunde dan wel letterkunde. Dit jaar is de taalkunde aan de beurt en de jury bestaat uit prof. Dr. Geert Booij, prof. Dr. Jaap van Marle en prof. Dr. Anneke Neijt. Wij, het bestuur van deze prijzen, bestaande uit Yra van Dijk, Thomas Vaessens en Suzanne Aalberse vragen u kandidaten voor te dragen voor de beste masterthesis (één per afdeling/opleiding Nederlandse letterkunde, Literatuurwetenschap), het beste artikel (tijdschriftredacties doen een voorstel, één per redactie) en het beste proefschrift (één per afdeling/opleiding Nederlandse letterkunde, Literatuurwetenschap).De voordrachten kunnen tot 1 april  a.s. worden ingediend via mnl@library.leidenuniv.nl.