Ons kom van vêr nou ook in Nederland beskikbaar

Door Wannie Carstens

Die onlangse boek oor die bydrae van bruin sprekers van Afrikaans, getitel Ons kom van vêr (redakteurs WAM Carstens en M le Cordeur), is sedert Maandag 13 Maart ook beskikbaar in Nederland. Enkele eksemplare kan naamlik danksy Guido van den Berg se hulp gekoop word by die Biblioteek van Zuid-Afrika-Huis Nederland in Keisersgracht 141, Amsterdam.  Die boek kos tans slegs 20 euro. Indien daar ’n groter aanvraag is en meer eksemplare van die boek nodig is, sal ons kan sorg dat daar mettertyd meer eksemplare beskikbaar gestel word. In so ’n geval kan kontakinligting by die personeel van die biblioteek gelaat word.

As alternatief kan die boek uit Suid-Afrika bestel word, maar dan kom die poskoste by wat die boek se koste heelwat verhoog.