Nieuw: Neerlandistiek voor de klas – voor leraren die van het Nederlands houden

Door Peter-Arno Coppen, Marc van Oostendorp en Nicoline van der Sijs
Redactie Neerlandistiek voor de klas

Het schoolvak Nederlands is misschien wel het interessantste en het aantrekkelijkste, maar in ieder geval het belangrijkste dat de middelbare school te bieden heeft. Om dat te laten zien én om leraren Nederlands de kans te geven over de inhoud van het vak van gedachten te wisselen met elkaar en met neerlandici aan de universiteiten, beginnen we vandaag met een nieuwe, gratis nieuwsbrief: Neerlandistiek voor de klas.

Neerlandistiek voor de klas verschijnt tienmaal per jaar en biedt interessante inhoudelijke links voor leraren, nieuwtjes uit het onderzoek, aandacht voor interessant lesmateriaal, interviews met docenten, leerlingen of studenten, voor het onderwijs relevante artikelen uit verschillende taalkundige tijdschriften en een gedicht van de maand.

De nieuwsbrief wordt gevuld door een team van docenten uit het middelbaar onderwijs en medewerkers van alle afdelingen Neerlandistiek aan Nederlandse universiteiten. De hoofdredactie wordt gevormd door Peter-Arno Coppen, Marc van Oostendorp en Nicoline van der Sijs. Neerlandistiek voor de klas is een initiatief van de Radboud Universiteit Nijmegen, de ‘meesterschapsteams Nederlands’  en van het gratis elektronische vakblad Neerlandistiek. U kunt zich hier abonneren:

Tegelijk met het verschijnen van het eerste nummer van de e-mailnieuwsbrief zal Neerlandistiek in de klas ook verschijnen als een apart tabblad van Neerlandistiek, waarop vrijwel dagelijks nieuwtjes voor docenten zullen verschijnen.

De laatste jaren zijn de zorgen gegroeid rondom verschillende aspecten van het schoolvak, zoals het eindexamen. Op verschillende plaatsen zijn initiatieven opgekomen om te experimenteren met nieuwe vormen en om te proberen de bestaande structuren aan te passen aan de huidige tijd, onder andere door in te zetten op ‘bewuste geletterdheid,’ een vorm van taalvaardigheid en literaire competentie die gesteund wordt door bewuste kennis. De redactie van Neerlandistiek voor de klas denkt dat de academische neerlandistiek en de leraren veel bij elkaar te winnen hebben. Dat bleek al in 2016 bij de gezamenlijke opstelling van het Manifest Nederlands op school.

Uit een onderzoekje van de Radboud Universiteit bleek dat leraren behoefte hadden aan informatie-uitwisseling met het academisch onderwijs. In deze behoefte wil Neerlandistiek voor de klas voorzien.