5 mei 2017: lezing Ton Verschaffel ‘Meertaligheid in woord en klank’, Antwerpen

Werkgroep 18e Eeuw-lezing 2017
Meertaligheid in woord en klank.
Mogelijkheden en uitdagingen van een (Zuid-)Nederlandse literatuurgeschiedenis.

Naar aanleiding van het verschijnen van De weg naar het binnenland. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1700-1800: de zuidelijke Nederlanden, organiseert de Werkgroep Achttiende Eeuw een avondlezing rondom een van de centrale kwesties die in de studie: de meertaligheid van de (literaire) cultuur in de zuidelijke Nederlanden.

Auteur Tom Verschaffel (KU Leuven) zal in een lezing zijn gedachten hierover uiteenzetten en vervolgens in debat gaan met experts die vanuit verschillende perspectieven hun licht werpen op de kwestie: neerlandicus Kornee van der Haven (UGent), sociolinguïst Gijsbert Rutten (Universiteit Leiden) en romanist Jan Herman (KU Leuven). Het debat wordt geleid door Lieke van Deinsen (Rijksmuseum) en Beatrijs Vanacker (KU Leuven).

De avond zal worden omlijst door muzikale, meertalige, klanken uit Gent en Antwerpen die speciaal voor de gelegenheid zijn ingestudeerd door Piet Stryckers (leiding en cello), Astrid Stockman (sopraan), Patrick De Brabandere (tenor) en Johan van Aken (viool). Het muzikale programma zal worden door Timothy De Paepe (conservator Musum Vleeshuis).

Als afsluiting krijgt ook de winnaar van de scriptieprijs van de Werkgroep Achttiende Eeuw de gelegenheid om zijn bekroonde masterscriptie kort toe te lichten, waarna alle deelnemers worden uitgenodigd op een receptie.

Praktisch

Voor meer informatie, zie de website van de Werkgroep Achttiende Eeuw.