18 maart 2017: Vrouwen rondom Johan de Witt


In samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Koninklijke Bibliotheek organiseren de Vrienden van de Witt een congres over de vrouwelijke relaties van Cornelis en Johan de Witt, getiteld:

Vrouwen rondom Johan de Witt

Zaterdagmiddag 18 maart 2017, 14:00-18:00 uur
Aula KB, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
Programma:

  • 13:30-14:00 uur Inloop met koffie en thee
  • 14:00-14:15 uur Ad Leerintveld: welkomstwoord en inleiding
  • 14:15-14:45 uur Olga van Marion over heldinnen in 17e-eeuwse liederen en gedichten
  • 14:45-15:15 uur Jean-Marc van Tol over de vrouwen in het leven van de jonge Johan
  • 15:15-15:45 Pauze
  • 15:45-16:15 uur Luc Panhuysen over de echtgenotes van Johan (Wendela Bicker) en Cornelis (Maria van Berckel)
  • 16:15-16:45 uur Ineke Huysman over l’Ordre de l’Union de la Joye, een door vrouwen geleide orde waarvan Johan de Witt lid was
  • 16:45-17:00 uur Vragen en discussie o.l.v. Ad Leerintveld
  • 17:00-18:00 uur Borrel

Dr. A.Th.M. (Ad) Leerintveld, historisch letterkundige, is conservator namiddeleeuwse handschriften bij de KB.
Dr. O. (Olga) van Marion, historisch letterkundige, is als docent en onderzoeker werkzaam aan de universiteit Leiden.
Drs. J.M. (Jean-Marc) van Tol, historisch letterkundige, is o.a. werkzaam als tekenaar van Fokke en Sukke.
Dr. L.H.M. (Luc) Panhuysen, historicus, schreef o.a. De Ware Vrijheid. De levens van Johan en Cornelis de Witt (2005). Dit jaar verscheen van hem Oranje tegen de Zonnekoning. De strijd van Willem III en Lodewijk XIV om Europa.
Dr. E.C.M. (Ineke) Huysman, historica, is werkzaam als onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Inschrijven is mogelijk door een email te sturen naar registratie@vriendenvandewitt.nl onder gelijktijdige overmaking van een bijdrage in de kosten ad 10 euro voor leden van de Vrienden van De Witt, medewerkers van het Huygens ING, medewerkers en Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek en voor studenten. Anders geldt een bedrag van 15 euro. Het bedrag maakt u over op rekening NL36RABO0141870346, t.n.v. Vrienden van De Witt te Utrecht. N.B.: bij overtekening worden inschrijvingen op volgorde van binnenkomst afgehandeld.