Profielvacature Nederlandse taalbeheersing, KU Leuven (campus Brussel)

(Ref. ZAP-2017-4)

Tewerkstelling : Voltijds
Plaats : Brussel
Solliciteren tot en met : 18/03/2017

Aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven is er een voltijdse vacature binnen het zelfstandig academisch personeel in het domein van de Nederlandse taalbeheersing. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met uitstekende onderwijscompetenties en een excellent onderzoeksdossier.

Opdracht

Onderzoek

Academisch onderzoek en onderwijs in het domein van de Nederlandse taalbeheersing en/of professionele communicatie in het Nederlands.

U ontwikkelt een coherent onderzoeksprogramma in het domein van de Nederlandse taalbeheersing of professionele communicatie in het Nederlands, waarin u uitmuntende wetenschappelijke resultaten van internationaal niveau behaalt. U treedt toe tot de onderzoeksgroep van de onderzoekseenheid taalkunde waar uw onderzoek de sterkste affiniteit mee heeft. Bovendien ondersteunt en ontwikkelt u interfacultaire, nationale en internationale samenwerkingsverbanden van uw onderzoeksgroep. U neemt initiatieven om competitieve financiering te verwerven en werkt actief mee aan de uitbouw van toekomstige onderzoeksprojecten.

Onderwijs

U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs in de bachelor in de toegepaste taalkunde, de master in de meertalige communicatie en de master in de journalistiek, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleidingen als geheel. Dit onderwijs moet beantwoorden aan de eisen van een academische opleiding wat betreft het niveau, de oriëntatie en het academisch gehalte.

De onderwijsopdracht omvat een geheel van colleges waartoe in elk geval behoren:

 • Nederlandse taalbeheersing I: tekstanalyse
 • Nederlandse taalbeheersing III: gespreksvoering
 • Professionele communicatie Nederlands
 • Nederlandse taalbeheersing voor journalisten: schriftelijk
 • Voor opleidingsonderdelen waarvoor dat een meerwaarde biedt, gaat u actief op zoek naar interactie met het relevante werkveld.
  Uw onderwijsopdracht is in eerste instantie verbonden aan de Campus Brussel van de faculteit, maar u bent ertoe bereid om, waar dat opportuun wordt geacht, in de toekomst onderwijsopdrachten te verzorgen op andere campussen van de faculteit, en in aan bovengenoemde opleidingen gerelateerde onderwijsprogramma’s.
  U ontwikkelt uw onderwijsaanpak overeenkomstig de onderwijsvisie van de KU Leuven, en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
  U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit door bachelor- en masterproeven te begeleiden in de opleidingen toegepaste taalkunde en meertalige communicatie.

Dienstverlening

U bent er toe bereid interne administratieve en bestuurlijke taken op te nemen, en mee te werken aan het versterken van de banden tussen de opleidingen en het werkveld.

Vereisten

U hebt een diploma van doctor in de taalkunde (of een equivalent relevant diploma) met een focus op het Nederlands.
U bezit voortreffelijke didactische kwaliteiten voor het academisch onderwijs en kunt een uitstekend onderzoeksdossier voorleggen in het domein van de Nederlandse taalbeheersing en/of professionele communicatie in het Nederlands. De onderzoekskwaliteit blijkt uit internationale publicaties van hoog niveau.
U beschikt over organisatorische vaardigheden en bent collegiaal ingesteld.
Bij uw sollicitatie voegt u een uitgewerkt onderzoeksvoorstel voor de komende jaren (maximum twee pagina’s) en een visietekst over het onderwijs (maximum twee pagina’s) in het Nederlands en in het Engels.

De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.

Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid gebodenom de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Een goede kennis van het Engels is een vereiste. De KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan.

Aanbod

U wordt benoemd als tenure track docent.

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij dr. Lieven Buysse, tel.: +32 2 609 88 69, mail: lieven.buysse@kuleuven.be of prof. dr. Dirk Geeraerts, tel.: +32 16 32 48 15, mail: dirk.geeraerts@kuleuven.be.
Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 18/03/2017 via onze online sollicitatietoepassing