Gedicht: Max Dendermonde – Gevaarlijk leven

Dagboek watersnoodramp

 

Gevaarlijk leven

Eens, in drieënvijftig, een februaridag
op de kust van Gibraltar, na maanden van ver reizen,
nuchter en dronken door rampen en paradijzen,
was het dat ik op zee drie waterhozen zag,

klassieke zuilen, leven en dood, en ik dacht:
ik wil niet meer naar mijn laagland van onderwijzers,
palen en perkjes, theedrinkers en overpeinzers.
Toen stevende de stuurman krijtwit op mij af:

de marconist heeft Holland aan de lijn, de dijken
in Nederland zijn op honderd plaatsen gebroken
door een storm waarvan je nooit eerder hebt gehoord.

’s Nachts al voeren we naar Rotterdam en een rijke
onstuimige golfslag bracht ons de boodschap over:
er is een ramp daar, daar zijn we thuis, meer dan ooit.

Max Dendermonde (1919-2004)
uit: Soms een paar uur van tweezaamheid (1987)