Flitsquiz: Welke neerlandici gedenken we de komende week voor u?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Wellicht bent u nog in de tuin een sneeuwpop aan het maken, en als u terugkomt heeft Marc Beerens de quiz alweer opgelost, maar dat doet er allemaal niet toe, want het gaat er maar om dat er wekelijks de aandacht wordt gevestigd op hen die ons voorgingen.

Inmiddels is de Flitsquiz doorgedrongen tot in alle lagen van de Nederlandse cultuur, nu ook in het literaire domein gewag wordt gemaakt van haar bestaan. Door uw deelname schrijft u dus mee aan de Nederlandse geschiedenis!

Het is onvermijdelijk, dat naarmate zo’n quiz langer duurt, enerzijds de toevalligheden zich opstapelen en anderzijds er steeds meer neerlandici al met hun geboorte- dan wel sterfdag aan de beurt zijn geweest. Dat is deze week niet anders. Daarom een iets andersoortige vraag.

Verderop in de week gedenken wij op één dag twee geboortedagen en een sterfdag, van drie neerlandici die alle drie iets met woordenlijsten te maken hebben. Hoewel niet allen meteen lexicografen, publiceerden ze alle drie een of meerdere woordenlijsten. Over wie hebben we het, en over welke werken gaat het?