Deze week verschijnt: nieuw nummer Over taal

Interview: ‘Guillaume Van der Stighelen: Taal moet altijd imperfect zijn’ (door Christophe Bell)

Een interview met de medeoprichter van het internationale reclamebureau Duval Guillaume, nu onder meer singer-songwriter van de Antwerpse Grungblavers. Een gesprek over dialect en schoonheid, over cultuur en onderwerping. Het interview werd afgenomen/geschreven door een taalstudent! Chapeau!

Taalwerk: ‘West-Vlamingen en het muggengeheugen: feiten en fictie’ (door Anne-Sophie Ghyselen)

De West-Vlaamse g/h-wissel breidt uit! ‘Dat het kenmerk niet uniek is voor West-Vlamingen, komt amper ter sprake. Tijd voor opheldering.’

Idioom & Co: ‘Of met de bezits-s alles kits is? Ja, hoor!’ (door Bert Cappelle)

De bezits –s verdwijnt, aldus Joop van der Horst onlangs in Onze Taal (bv. ‘Van Gogh laatste zelfportret’). Niets van, beweert vast medewerker Bert Cappelle (een Vlaming die Engels doceert in Rijsel)!

Broodje taal: ‘Een korte gistorie van de schrijvende heschiedenis student uit de Eigen Tijd’ (door Marlies Carette)

Dossier: Het Nederlands in België in de taaladviezen. 1. De rol van de Nederlandse Taalunie en taaladvies.net en 2. Taaladvies.net en andere taaladviesbronnen (door Miet Ooms)

Alles wat je altijd al wilde weten over taaladvies: wie, wat, waar, waarom en hoe. Taaladviesspecialist en vast medewerker Miet Ooms schrijft er uitgebreid over in een dubbeldossier (6 blz.). Een absolute must-read!

Taalkronkels: Een losse vijs in het onderwijs (door Albert Oosterhof)

Over ‘vijzen’ en ‘schroeven’ in (handboeken in) ons (basis)onderwijs, door een vader-linguïst, redactielid Albert Oosterhof.

Te boek: recensies van ‘Het taaljaar 2016’ (door Filip Devos); ‘Schrijfwijzer Compact’ (door Steven Delarue) en ‘Wetenschap communiceren’ (door Filip Devos)

Column: ‘‘t Is niet al koek en ei wat blinkt’ (door Hugo Brouckaert)

Je raadt het al: dooreenhaspelingen van spreekwoorden en gezegdes. Leuk stuk. Door onze vaste taalcolumnist, Hugo Brouckaert, vertaler, eredirecteur van de Taaldienst van de Senaat en publicist.

Errata?: vind je de fouten in de Vlaamse schrijvende media?

Een nummer om naar uit te kijken dus!

Neem nu een abonnement voor 2017. Slechts 40 euro (5 nummers van 28 blz.; inclusief btw en verzending; 32 euro voor docenten en 24 euro voor studenten!). Wil je steunend lid worden? Dat kan vanaf 60 euro. We noemen je dan ‘vriend van Over taal’. Je krijgt er gratis twee kaarten voor de boekenbeurs bovenop! En voor elke (nieuwe) abonnee: gratis de ‘Klapper’ van 82 blz. voor de jaren 1998-2016, een register op 19 jaargangen ‘Over taal’!

Alle verschenen nummers zijn trouwens als pdf toegankelijk op www.overtaal.be.

Info op de website van de uitgever