Woordenlijstje taal van Rutte

Door Siemon Reker

Dit is een woordenlijstje voor het verstaan van hedendaagse politiek, althans van de minister-president. Voor de meeste woorden geldt dat er een speciaal stukje of terloops over is geschreven op mijn eigen blog. Een Ruttiaanse reeks.

RUTTIAANSE REEKS

  • aangelegen punt = iets belangrijks voor de kleine christelijke partijen
  • aan snee = agendapunt
  • aanslaan = reageren
  • accommoderen = comfort bieden (zie aldaar)
  • adresseren = aanpakken van een probleem
  • ambitie = voornemen
  • apocalyptisch = vervelend
  • bekreunen = gebruiken we voor van alles, niemand kent het oorspronkelijke woord nog
  • bevallen van = met iets komen (bv. voorstel of commissie), een wat vreemde manier van zeggen waar ik de aandacht even mee heb afgeleid
  • casuïstiek, geen – = exacte feiten waar ik niet op wil reageren
  • choreografie = kwestieuze aanpak door Van Brummen (Teeven-onderzoek) (en ik zet u nu even op ‘t verkeerde been)
  • comfort bieden = accommoderen = hoe kunnen we u overhalen om met iets in te stemmen
  • criticaster = vroeger een vervelende, vittende persoon, nu iedereen met een kritische vraag
  • cruciaal = daar hebt u een punt
  • derhalve = dus, uitsluitend ter inleiding van een advies m.b.t. motie

 • dossier = onderwerp, punt
 • draagvlak = meerderheid van stemmen
 • duwen = politiek bedrijven een bepaalde kant op, stap voor stap, step by step, Schritt für Schritt zou mijn Duitse collega zeggen
 • eleveren = ik wilde het even mooi zeggen maar kon releveren niet zo snel vinden
 • ellende = voor sommigen ‘sociaal iets verschrikkelijks’, voor mij ‘een hoofdpijndossier’
 • epitheta = commentaar van een tegenstander waar ik niet op inga
 • etcetera = etcetera etcetera = gebruik ik altijd in plaats van enzovoort
 • exegeseren, niet– = ik ga er niet verder op in
 • focus = een van de dingen waar we oog voor hebben
 • fratsen = dingen die niet goed zijn als wíj, maar nog veel erger als anderen hetzelfde doen
 • geachte afgevaardigde X = X, ik ben niet uw politieke vriend zo hoort de goede verstaander
 • gedoe = vervelend onderwerp waarover ik mijn irritatie laat blijken
 • griezel = IS-strijder
 • it goes without saying = I do speak English as well, you know
 • jargon = bah
 • kalenderfixatie, geen – = een datum noemen we niet
 • ketelmuziek = hoorbaar gebrachte argumenten van de andere kant, vooral vakbeweging
 • knokken en vechten = respectievelijk vechten door ons vs. vechten door de tegenstander
 • kond doen = meedelen op een manier waar ik de aandacht even mee wil afleiden
 • landen, landingsrechten hebben = op instemming kunnen rekenen
 • luchtwapen = luchtmacht die we liever een gecamoufleerde naam geven
 • meneer X = manier van zeggen om op afstand te gaan van X
 • ommekomst = vroeger: verstreken termijn, nu: ontvangen advies; in het taalgebruik van Balkenende: terugkeer uit
 • onconditioneel = onvoorwaardelijk, maar het klinkt even sterker
 • onthecht, gewoon héel erg onthecht = hyper-gespannen
 • oogharen = lichaamsdeel dat het mogelijk maakt om weinig precies of vaag te zijn
 • oprecht = een woord dat de luisteraar beter kan negeren, net als absoluut, echt, helemaal (zie volstrekt)
 • prioriteit = iets om óok rekening mee te houden (net als met top-, eerste -, hoogste -, absolute – en alle prioriteiten)
 • reflectie, reflecteren = bezwaar, bezwaren onder woorden brengen
 • respecteren = onzin wat u daar zegt maar u moet het zelf weten
 • robuust = onderstreping van wat direct volgt (groei, begrotingssystematiek, economie)
 • robuust, – gesprek, dialoog en robuuste discussie = slaande ruzie
 • ruffurendum, rulluvant, ruzzultaat = referendum, relevant, resultaat uit de mond van VVD
 • semantiek = gezanik over de precieze inhoud, bah
 • teugen = tegen, d.w.z. tegen iets waar wíj juist voor zijn
 • thans = ‘momenteel’ d.w.z. als het een politicus betreft (spottende ondertoon)
 • theoretisch = bah
 • uitrollen = beginnen
 • van de afdeling, ik ben niet – (kortweg ik ben niet van) = zo steek ik (niet) in elkaar
 • verantwoordelijkheid nemen = iets doen wat met even veel recht gelaten zou kunnen worden
 • volstrekt overbodig = overbodig (vergelijk absoluut, echt, helemaal, oprecht)
 • winstwaarschuwing = waarschuwing die met een afleidende knipoog gegeven wordt
 • wirtschaften = ich rede auch ein wenig Deutsch, sagte ich doch schon
 • zijdens = hetzelfde als ‘van de kant van’ maar ik leid uw aandacht graag even af

Dit verscheen eerder op het weblog van Siemon Reker.