Vacture: Cursusleider docentencursus Nederlands als Vreemde Taal en Neerlandistiek

Vacaturetekst komt van Taalunie-site

Docenten Nederlands als Vreemde Taal en Neerlandistiek vormen de basis voor kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek van en naar het Nederlands in het buitenland. Ze spelen daarenboven een belangrijke rol als ‘ambassadeurs’ voor het Nederlands en de Lage Landen in het buitenland. Levenslang leren, netwerken met collega’s, regelmatig een bezoek brengen aan het Nederlandse taalgebied en contact hebben met relevante onderwijs- en cultuurinstellingen, organisaties en bedrijven binnen het Nederlandse taalgebied zijn essentieel voor de kwaliteit van de docenten, hun onderwijs en onderzoek. De Taalunie speelt hierop in door een professionaliseringsaanbod voor hen te organiseren.

Dit aanbod wordt in 2017 vernieuwd. Eén van de nieuwe cursussen beoogt docenten Nederlands in het buitenland onder meer na te scholen in didactiek Nederlands als Vreemde Taal, inzicht te geven in hun onderwijspraktijk, te ondersteunen bij de transfer van onderzoeksresultaten naar de onderwijspraktijk, indien gewenst hun taalvaardigheid Nederlands aan te scherpen en hun netwerk te vergroten. De inhoud is nadrukkelijk Nederlands-Vlaams. Het doelpubliek bestaat uit in de eerste plaats docenten uit het hoger onderwijs, en ook docenten secundair onderwijs zijn welkom. De cursus duurt ongeveer tien dagen en zal plaatsvinden in Vlaanderen en/of Nederland in juli/augustus 2017.

In overleg met de Begeleidingcommissie voor het nieuwe professionaliseringsaanbod en de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek heeft de Taalunie besloten om voor de editie van 2017 van deze cursus op zoek te gaan naar een cursusleider m/v.

Taken

 • De cursusleider staat in voor het samenstellen van het programma(boekje), het aanwerven van gastsprekers en workshopleiders, het onthaal en de begeleiding van de deelnemers, gastsprekers en workshopleiders, de groepsindeling waar nodig en de evaluatie met aanbevelingen.
 • De cursusleider is in staat om een op maat gesneden nascholing te ontwikkelen voor de specifieke doelgroep van docenten NVT en Neerlandistiek in het buitenland.
 • Het logistieke werk (inschrijvingsprocedure, overnachtingen, maaltijden en dergelijke) besteden we uit aan een evenementenbureau. De cursusleider overlegt regelmatig met dat bureau.
 • De cursusleider werkt een voorstel uit voor het programma , de kandidaat-sprekers en -workshopleiders en een begroting en legt het voor aan de contactpersoon van de Taalunie.
 • De cursusleider is gedurende de cursus het eerste aanspreekpunt voor externe contacten.
 • De cursusleider is beschikbaar in de periode februari-oktober 2017 voor ongeveer 5 uur per week. Gedurende de cursus (ca. 10 dagen in juli/augustus) is de cursusleider voltijds aanwezig.
 • De cursusleider draagt uit dat de cursus van de Taalunie is.

  Profiel 


 • U heeft een opleiding op hoger/universitair niveau afgerond, bij voorkeur in de geesteswetenschappen of onderwijskunde.
 • U heeft belangstelling voor/ervaring met Nederlands-Vlaamse en internationale samenwerking.
 • U heeft aantoonbare ervaring met het organiseren van educatieve evenementen.
 • U beschikt over actuele kennis op het terrein van vreemdetalenonderwijs, bij voorkeur NVT.
 • U heeft aantoonbaar ervaring met NVT-onderwijs.
 • U heeft aantoonbaar een uitgebreid netwerk om gastsprekers en workshopleiders voor de cursus aan te werven.
 • U beschikt over interculturele vaardigheden.
 • U bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • U heeft (vanzelfsprekend) een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal.
 • U bent in staat een begroting op te maken, financiën bij te houden en op het eind financieel verslag uit te brengen.Ons aanbod
  De cursusleider ontvangt een forfaitaire vergoeding van 8250,- euro voor de voorbereiding, het werk tijdens de cursus en de evaluatie. Deze vergoeding is exclusief btw en exclusief extra kosten ten behoeve van de cursus – bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten – die de cursusleider voor een door de Taalunie vastgelegd maximaal bedrag kan declareren. De Taalunie is een Vlaams-Nederlandse organisatie. Kandidaten uit Nederland en België worden van harte uitgenodigd te reageren, maar voor deze functie zijn ook kandidaten uit het internationale veld welkom.

  Solliciteer!
  Heeft u belangstelling voor deze opdracht? Dan nodigen we u uit een sollicitatiebrief (bestaande uit een korte motivatie en uw visie op nascholing van docenten NVT en Neerlandistiek) en cv in te sturen via vacature@taalunie.org . De uiterste inzenddatum is 27 januari 2017.

  Voor vragen over de opdracht kunt u contact opnemen met Ingrid Degraeve, adviseur NVT en Internationale samenwerking, e-mail: idegraeve@taalunie.org. 
Voor meer informatie over de Taalunie bezoekt u onze website. Een overzicht van de programma’s van eerder gegeven docentencursussen vindt u hier.

  Wij stellen geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.