Pas verschenen: Werkwinkel, Journal of the Low Countries and South African Studies 11, nr. 2 (november 2016)

okladka_werkwinkel-11-2_bordo_druk_12-12-2016De redactie van Werkwinkel nodigt u van harte uit om kennis te maken met het nieuwste nummer van dit tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse studies. Dit nummer bevat, zoals trouwens ook het vorige, bijdragen van het tweejaarlijkse congres Cross Over dat in februari 2015 werd gehouden in Poznań.

Werkwinkel verschijnt via De Gruyter Open Access. De volledige teksten van alle bijdragen kunt u vinden op https://www.degruyter.com/view/j/werk.2016.11.issue-2/issue-files/werk.2016.11.issue-2.xml . Een beperkte papieren oplage wordt ook nog voor de auteurs en geïntereseerden gedrukt.

Inhoud:

Nicole M.H. Lücke
Mind the gap: Van inter- naar transculturaliteit in de Nederlandse literatuur?

Michel De Dobbeleer
Transnationale literatuurgeschiedenis? Nederlandstalige schrijvers in Karel van het Reves ‘ventistische’  Geschiedenis van de Russische literatuur

Willem Bant
“Het is werkelijk een groote prestatie voor zulk een kleine gemeenschap
als Curacao is.” Jan Greshoff (1888-1971) en De Stoep (1940-1951): Een verkenning

Christina Lammer
Verdund bloed: Identiteit en de ander in drie romans van Doeschka Meijsing

Małgorzata Dowlaszewicz
Hoe Nederlands is Elckerlijc? De verwijzingen naar de Nederlandse oorsprong in de Poolse receptie van de Middelnederlandse tekst

Katarzyna Tryczyńska
Het probleem van de culturele asymmetrie in de Nederlandse vertalingen van Popioł i diament, Mała apokalipsa en Dukla

Boekbespreking

Rafał Szmytka
Michał Czerenkiewicz, Belgijska Sarmacja, staropolska Belgia

Meer informatie: http://wa.amu.edu.pl/werkwinkel/about.php .